NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Hírek 2006
Pásztorjáték
 
Karácsony szent ünnepének fényét - mint minden évben - most is közel negyven felnőtt és fiatal pásztorjátéka emelte. Krisztus születésének misztériumát rohanó világunkba helyezték, hogy elgondolkozzunk azon, mit jelent igazán a ma emberének a Karácsony. December 17-én Betlehemből hozzánk is elérkezett a láng a cserkészek jóvoltából, amelyet egy héten keresztül őriztünk templomunkban. A pásztorjáték után a huszárok meggyújtották róla az élő Betlehem előtt a pásztortüzet, jelezve, hogy legyünk mi is a Világ világosságai.
Betlehem-építés
 
A templomi fenyőfaállítás után, kétnapi megfeszített munka után nőtte ki magát ismét az élő betlehem. A profán időből visszaléptünk a szent időbe, hiszen megelevenedett újra Krisztus születésének pillanata. Az elkészült betlehemet több százan látták, amely biztos megerősítés abban, hogy a Megváltó szeretete nem csak itt van közöttünk, hanem az egymásra való odafigyelés és jótettek által élő is marad.

Képek...

Cserkész-hittanos karácsony
 
December 16-án délelőtt 10 órától délután 3 óráig a plébánián a cserkészek és a hittanos gyerekek közösen készültek a karácsonyra. Karácsonyi díszeket készítettek, amelyekkel egy fenyőfát ékesítettek. A feldíszített fát egy többgyermekes családnak ajándékoztuk. Megható élmény volt megélni a szeretetet, amely: soha el nem múlik. Hisszük és valljuk, hogy csak így tud megszületni az Üdvözítő.
Szent Miklósra emlékeztünk
 
Mint minden évben, most is december 6-án, Szent Miklós püspök ünnepén, megemlékeztünk a szeretet egyik szent életű megtestesítőjéről. A megemlékezés a templomban volt, ahol a gyerekek és fiatalok mellett a felnőttek is, műsor keretében felhívták figyelmünket arra a csodálatos dologra, hogy milyen jó érzés másokkal jót tenni.

Tovább...

Muki koszorú-készítés
 
December 2-án, szombaton, délután 16.00-tól a gyerekek adventi koszorút készítettek a plébánián. Nagy volt az érdeklődés, hiszen szülők és nagyszülők kísérték el gyermekeiket és unokáikat. Az esti szentmise elején így gyermekeink gyújtották meg az adventi koszorún az első gyertyát.

Képek...

Szent Erzsébet heti vendéglátás
 

 

 

 

Képek...

Barankovics István születésének 100. évfordulója (1906–1974)
 
Pedagógus házaspár első gyermekeként a Szabolcs vármegyei Polgáron született. 1925-ben az egri ciszterci gimnáziumban érettségizett, majd beiratkozott a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultására. (Tanulmányait később újságírói pályája miatt megszakította, csak 1944-ben szerzett államtudományi oklevelet.) 1928-ban megválasztották az Országos Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövetség főtitkárának, majd 1928-tól a Bartha Miklós Társaságból kivált Wesselényi Reformklub vezetőségi tagja lett. A keresztény elkötelezettségű, szociális problémákra érzékeny reformnemzedék tagjaként szövetségesre talált Dessewffy Gyula grófban, a Deák Ferenc Társaság elnökében.

Tovább...

Rózsamisszió
 
Kihez jut el az üzenet, és hogyan? Elég-e a szószékről hirdetni? Hogyan válik élővé a 800 éve született Árpádházi Szent Erzsébet alakja, üzenete? Ha adunk, s nem várunk cserébe, ha megszólítunk, reménykedve a nyitottságban, de alázattal elfogadjuk azt is, ha visszautasítsanak. Mert eleinte mindannyian bizalmatlanok vagyunk, az is, aki ad, de az is, akinek adnak.

Tovább...

Erzsébet-év megnyitó
 
800 évvel ezelőtt, 1207-ben magyar földön, Sárospatakon, megszületett egy gyermek, Árpádházi Szent Erzsébet. Még kislányként elkerült Thüringiába, jövendőbeli férje, Lajos őrgróf családjához. Mi magyarok mégis magunkénak érezzük őt, bár tudjuk: ő az egész Egyházé. Most 800 év távlatából keressük a választ: mi tette Szent Erzsébetet Európa szívévé, miért annyira vonzó ma is az ő alakja? Egyszerűen csak azért, mert vidámmá tette az embereket a szolgáló szeretet jótettei által.

Tovább...

Halottak napja
 
Halottak napján a temetők csendjében szívünkbe oson a fájdalmas és mégis örök kérdés: Miért születtünk, miért élünk, ha meg kell halnunk? Miért kell egész életünk során együtt élni a halál gondolatával?

Tovább...

Tudnod kell, mi az igazság! - 1956
 
„A XX. századi történelmünk során több olyan esemény történt, amiről nem volt szabad hangosan beszélni, ami bizalmatlanságot, keserűséget, félelmet szült. A hétköznapi élet látszólagos nyugalma mindezeknek az elhallgatására épült. Ma is hordozzuk ezeket a lelki sebeket, amelynek feloldása rajtatok is múlik. Nagy felelősség hárul rátok, mert ezt az örökséget nektek kell tovább vinni, nemzetünk sorsa a ti kezetekben van ezért: Tudnotok kell, mi az igazság!”

Ezzel a felhívással fordult a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a területén működő Polgári Római Katolikus plébánia – az 1956-os forradalom 50. évfordulójának a méltó megünneplésére – az egyházmegye fiataljaihoz, amikor 4 kategóriában meghirdette a „Tudnod kell, mi az igazság – 1956” című történelmi vetélkedőt.

Tovább...

'56-os emlékműavatás Polgáron
 
A Polgári Római Katolikus Egyházközség és Polgár városa, Máger Ágnes miskolci szobrászművész munkáját dicsérő emlékművet állított az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére és méltó megemlékezésére a Római Katolikus Templomkertben 2006. október 22-én. Az ünnepélyes emlékműavatásra a 10 órakor kezdődő szentmise után került sor.

Tovább...

Rózsafüzér és szentmise a Kálvárián
 
Október hónapban a rózsafüzért gyakrabban vesszük a kezünkbe, mert ilyenkor nem csak példaképül állítjuk önmagunk elé a Szűzanyát, hanem égi közbenjárását is kérjük. Mi is ezt tettük, nemcsak a plébánia templomban, hanem minden héten csütörtökön a Kálvárián lévő kápolnában is. Itt egyházközségünk buzgó hívei tanúságot tettek hitükről és Mária iránti tiszteletükről.

Tovább...

Gyászmise
október 28.
 
A missziós világnapot megelőző szombati vigíliai szentmisében ismét felajánlottuk több mint 60 elhunyt keresztény ember lelki üdvéért a legszentebb áldozatot. Azon a hétvégén a vak Bartimeus csodálatos gyógyulásáról hallottunk. Őt a hite gyógyította meg, amelyet mások által kapott, akik beszéltek neki Jézus csodatetteiről. Ezért kérdezte meg tőle Jézus: „Mit szeretnél, mit tegyek veled?”

Tovább...

Gyászmise
 
Közös megemlékező gyászmisén több mint 50 elhunyt hozzátartozói vettek részt. Nemcsak a fájdalom és a gyász volt közös az összegyűlt hívők lelkében, hanem a feltámadt Krisztusba vetett hit is. Hitüket megvallva a felajánlás előtt égő mécsesekkel fejezték ki, hogy az életet égő gyertyaként kell megélnünk. Földi életünk ugyanis hasonlít az égő gyertyához, amelyet a Mindenható Isten meggyújtott születésünk napján. Ezért arra kell törekedni, hogy ez a gyertya csonkig égjen.

Tovább...

Mária Légió
 
"Istenem, én mint hűtlen bűnös gyermeked, előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem  és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is."

Tovább...

Muki évnyitó (biciklitúra)
 
2006. szeptember 2-án, szombaton, délután 13 órától, Tiszagyulaházán tartottuk a tanév elején a MUKI túrát, ahol megfogalmaztuk, hogy az újra kezdés ebben a tanévben a szeretet jegyében zajlik.

Tovább...

Pogácsa-misszió
 
"Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istentől származik."

Ennek szellemében rendezte meg a polgári római katolikus egyházközség - a tavalyi Rózsafüzér-misszió mintájára - Szentírás vasárnapján a Pogácsa-missziót.

Tovább...

Az én Bibliám
 
A Muki-misszió keretében szeptember 23-án elkészítették a hittanos gyerekek a saját „Bibliájukat”. Ez a Biblia jelenleg hófehér, tiszta, de remélhetőleg a tanév végére megtelik az Úr tanító gondolataival. Ezek a szentírási idézetek gyermekeink keresztény életének alapkövei lesznek, amelyek megvalósításával követendő példaképekké válhatnak.

Tovább...

Kálvária búcsú
 
„Tekintsünk a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjére…”

Ezt tették Polgáron a hitükről tanúságot tevő keresztény emberek szeptember 17-én a Kálvária dombon, a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére bemutatott szentmisén, mert ők már tudják, hogy: „Benne van a mi üdvösségünk, életünk és feltámadásunk.” Közel négyszáz ajakról hangzott fel az Istent dicsőítő imádság és ének. A szentmise főcelebránsa és szónoka Balog Gyula atya, a Kései Hivatások Szemináriumának rektora volt.

Tovább...

Fáklyás keresztút
 
A hagyományokhoz híven, idén is fáklyákkal jártuk végig Krisztus szenvedésének állomásait a Kálvária dombon, szeptember 16-án, a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére tartott szentmise előestéjén. A szombat esti szentmise után együtt vonultunk át a Kálváriára fáklyákkal a kezünkben – Krisztus világosságát hirdetve - , ezzel is tanúságot téve hitünkről.

Tovább...

Családi nap Polgáron
   
Egyesületünk, mely a „Regejárók” nevet viseli, kb. egy éve alakult, azzal a céllal, hogy olyan rendezvényeket szervezünk, amelyek színvonalasak, igényesek, ápolják kultúránkat, hagyományainkat, gyökereinket. Ugyanakkor összefogják az azonos értékrendet képviselõ embereket, családokat, lehetõséget adnak a hasznos, és tartalmas idõtöltésre.

Tovább...

Baktalórántháza-misszió
 
A polgári Római Katolikus Egyházközség képviselő testülete Juhász Imre atya jóvoltából meghívást kapott Baktalórántházára, hogy ott találkozzon a helyi és környékbeli egyházközség képviselőtestületeinek tagjaival.

Tovább...

Templombúcsú és oltárszentelés
 
Augusztus 13-án, Mária mennybevételének ünnepén rendeztük meg templomunk búcsúját. A nagy esemény idén több okból is örvendetes volt. Nemcsak azért, mert a hívek teljes búcsút nyerhettek – a szokott feltételek mellett -, hanem azért is, mert végre befejeződött a felújítási munkálatok egy része.

Tovább...

Orgona felújítás
 
Megkezdődött július 24-én az 1973-ban épült orgona felújítása. A kilenc évvel ezelőtti felújítás óta a hangszer állapota sokat romlott, ezért a munka megkezdése halaszthatatlanná vált. A felújítást a dunakeszi BKM Orgonaüzem szakemberei végzik, Békés Balázs cégvezető irányításával. A több ezer sípot egyenként kell megtisztítani a rárakódott portól. A munkálatok várhatóan két hétig fognak tartani. A felújított hangszer megáldása augusztus 13-án lesz.

Tovább...

Tiszaalpár
(2006. július 10.-11.)
 
Ifjúsági csoportunk elhatározta, hogy vállalva a többórás autóutat, Tiszaalpáron a bencés nővéreknél ünnepli Szent Benedek atyánkat, Európa fővédőszentjét. Utunk célja az volt, hogy kis közösségünk még jobban összekovácsolódjék, és a kölcsönös szeretetben megerősödjék. A hosszú utat megszakítottuk Kenderesen, ahol tisztelettel adóztunk Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó nyughelyénél.

Tovább...

Hittanos – cserkész tábor Bükkszentkereszten
(Június 26-30.)
 
Méltó módon sikerült megemlékeznünk a nándorfehérvári diadal 550 éves évfordulójáról. Ennek jegyében zajlott ugyanis az idei hittanos-cserkész tábor, amelyen közel ötvenen vettünk részt.

Ugyan csak öt napot töltöttünk Bükkszentkereszten, a volt úttörőtáborban, de annál tartalmasabb volt az együttlétünk.

Tovább...

Litván zarándokok Polgáron
 
2006. május 5-én indult zarándokcsoport Litvániából, hálából, az Istentől kapott kegyelmekért, megemlékezni II. János Pál pápa halálának egy éves évfordulójáról, és kérni Isten kegyelmét a világ számára, valamint imádkozni a világ békéjéért, a keresztények egységéért, a papokért, szerzetesekért és a világon élő családokért, a gyermekekért és az ifjúságért.

Tovább...

Pap- és diakónusszentelés
 
2006. június 17. napján 10:00 órakor Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében Bökő Péter, Ferenczi Richárd és Katona István diakónusokat pappá, Kálmán József és Papp Péter akolitusokat pedig diakónussá szentelte a nyíregyházi társszékesegyházban.

2006. június 18. napján 16:00 órakor Ferenczi Richárd bemutatta első szentmiséjét Polgáron.

Tovább...

Megújult a polgári Egyházközség Képviselőtestülete
 
"Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Mennyei Atyátokat."

Június 4-én, pünkösdvasárnap délelőtt 10 órakor a polgári egyházközségében, Dr. Linczenbold Levente, polgári plébános szentmisét mondott, melyben bemutatta az egyházközség új képviselőtestületének tagjait. A kinevezésekről, a hívek ajánlásai alapján, szavazás döntött. A több mint 30 jelölt közül tizenhét plusz egy fő vállalhatott szerepet, mint képviselőtestületi tag, az Egyház szolgálatában. A kinevezés öt évre szól.

Mint az apostolok
Elsőáldozás 2006. május 21-én
 
„Csak el ne menj. Csak el ne hagyj.
Hova leszek nélküled? Nem eresztlek!
Foglak, én Uram, hogy enyém maradj.”

Mindenki, akit egyszer is megérintett az a tény hogy a szentáldozás pillanatában mi is történik, ismeri ezt az elementáris vágyakozást az Élet Kenyere után. Aki egyszer is éhezett a Mennyei Kenyérre, akinek van fogalma arról, mint jelent krisztust magához venni, az azzal a bizonyossággal is rendelkezik, hogy e nélkül lezüllene.

Esperesi gyűlés május 18-án Polgáron
 
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a „A plébánia mint a hit megőrzésének és továbbadásának helye” címmel Zsinati Napot rendezett 2005. október 29-én Debrecenben. 1999-ben, az első egyházmegyei Zsinaton megfogalmazott irányelvekre reflektálva ezen a napon egy témán belül három kérdéskörrel - a plébániai közösségekkel, a plébániai tanítás lehetőségével, valamint az egyháznak a társadalomban való képviseletével, kiemelve a média adta lehetőségeket – foglalkoztak a papok és világiak egyaránt. Az idei tavaszi esperesi gyűlés témájának püspök úr a zsinati napon elhangzottak továbbgondolását és elmélyítését határozta el.
Az egri kispapok Polgáron
 
Minden esztendőben a vizsgaidőszak megkezdése előtt tanulmányi kirándulásra mennek az egri szeminárium kispapjai és növendékei. Ilyenkor a magyarországi egyházmegyék központjait és nevezetesen helyeit látogatják meg, találkozva az egyházmegyék főpásztoraival és az ott élőkkel. Idén a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye területére utaztak közel hatvanan. Visszafelé betértek a polgári plébániára is, hiszen Levente atya a szeminárium jogi tanszékének vezetője, évek óta oktatja a papnövendékeket nem csak egyházjogból, de pasztorálisból és szociológiából, sőt olasz nyelvből is.
Isteni irgalmasság vasárnapja cserkészszemmel
 
Közel egy esztendő telt el azóta, hogy Polgáron a cserkészcsapat alapításába belekezdtünk. Mintegy 40 jelölttel kezdtük meg a munkánkat 6 őrsben. Sikerült a csapatunk számára egy olyan példaképet és névadót választani, aki mély hitével és hős hazaszeretetével mindannyiunk követendő példája lehet. Ő nem más, mint a török verő Hunyadi János.
Vándorkiállítás
 
A vándorkiállítás jelenleg Budapest XII. kerület, Szarvas Gábor út 52. szám alatt lévő Szent Család plébánia közösségi termében tekinthető meg 2006. április 23. napján 9:00 órától 3 héten keresztül.
Orbán Viktor a Fidesz elnöke volt vendége Polgár városának 2006. április 18-án.
 

Orbán Viktor a Fidesz elnöke volt vendége Polgár városának 2006. április 18-án. Megérkezése előtt Oláh József polgármester úr és dr. Tiba István a FIDESZ KDNP országgyűlési képviselőjelöltje arról beszéltek, hogy csak az összefogás lehet az útja a kormányváltásnak és az ország jelenlegi állapotából való kilábalásnak.

"Haza" érkeztünk, amikor eljöttünk ide Polgárra...
 
"Haza" érkeztünk, amikor eljöttünk ide Polgárra, hiszen a keresztény ember "világpolgár"; minden keresztény közösségben otthon van. – kezdte a Bibliai Esték idei, utolsó alkalmát a Tiszaalpárról érkezett Ágota nővér. Tanúként, tanúságtevőként érkeztünk, mert a világnak nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szüksége. A misszió mindenki közös ügye, feladatai azonban életállapottól függően sokfélék lehetnek: házasság, család, papság, szerzetesség...
1000 Üdvözlégy Mária Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a polgári rózsafüzértársulat tagjai összegyülekeznek, hogy a Boldogságos Szüzet köszöntsék. Ezen a napon ezer Üdvözlégyet mondanak el, amely tulajdonképpen a Szentírás szavait ismétli: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes.”
Láthatóvá tenni Istent
 
Balogh Gyula atya, az egri szeminárium spirituálisa folytatta a bibliai esték nagyböjti sorozatát. Ha a missziós lelkület mibenlétét keressük, azt kell megnézni, mit mond az Egyház erről. Első megfontolnivaló gondolat, hogy a missziót a Szentlélek mozgatja. Az a plébánia, ahol nem működik a missziós lelkület – halott. De egy egyházközség életrevalóságát mutatja, ha vállalja az Örömhír továbbadását. Ezt a továbbadást saját közösségemben kell kezdeni, ami minden keresztény feladata – mondta Gyula atya elmélkedése elején.
Egy kiállítás és képei
 
A tavaly nyáron meghirdetett MUKI – „Mindig Újra Kezdeni Istennel„ – fotópályázatra, beérkezett képek kiállítására és eredményhirdetésére nyílt alkalom hétfőn, március 20. napjáig délután 17  órakor.
A pályázat elsődleges célja, meglátni Isten arcát az alkotók szemén - jelen esetben a fényképezőgépek lencséjén keresztül.
A plébánia, mint missziós közösség
 
A 75. születésnapját ünneplő egri fopásztor, Dr. Seregély István érsek atya volt a polgári plébánia vendége 2006. március 17-én, pénteken. A keresztút közös elimádkozása után a templomból a plébánia nagytermébe vártuk mindazokat, akik fáradtságot nem kímélve eljöttek, hogy meghallgassák azt a főpásztort, aki elindította a Szent István Rádiót, amely sokaknak jelent lelki és szellemi eligazodást és segítséget keresztény mindennapjaikhoz.
Testületi ülés március 15. előestéjén
 
Nemzeti ünnepünk előestéjén ismét találkozott Polgár város testülete és az egyházközség képviselő testülete, hogy közös útkeresésük folytatódjék, amelyet a tavalyi évben kezdtek el. A városi megemlékezést követoen a plébánia adott otthont ennek a találkozónak.
Bakos Rafael OCD atya
 
Bakos Rafael kármelita atya folytatta idén a Bibliai esték sorozat tavaly elkezdett találkozásait. Keszthelyen szolgál mint szerzetes pap és novícius mester. Számos helyen tartott már lelkigyakorlatot, feladatai között szerepel a kármelita Marcel atya boldoggá avatási ügyeinek gondozása.
Lelkigyakorlat
 

Nagyböjti lelkigyakorlat volt Polgáron március 6-7. napján 17:00 órakor.

 

Nagyböjti programjaink
 
Folytatódik a Nagyböjti Bibliai Esték sorozat március péntekjein 18:00 órától. Minden pénteken 17:00 órától keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.
Muki-farsang
2006. február 18.
 
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot hívják farsangnak, amelynek három utolsó napja a farsang farka az öröm és mulatozás ideje volt. Ez vidám, tavaszelőző ünnepség, mely a nagyböjttel ér véget. A katolikus egyház liturgiájában ez a rövidebb évközi idő, ilyenkor a remény színében, zöldben misézik a pap.

A Magyarországon közismert farsang elnevezés a bajor-osztrák Fasching szóból ered. Ez a fogalom - akárcsak a karnevál - a középkorban a böjttel függött össze, a böjt napját megelőző, húshagyókeddi éjszaka elnevezése volt.

Betegek miséje
2006. február 11.
 
2006. február 11-én, a Boldogságos Szűzanya Lourdes-i jelenésének liturgikus ünnepén tartjuk a Betegek XIV. Világnapját. II. János Pál pápa nagy figyelmet fordított e nap megünneplésére, utóda XVI. Benedek pápa is levélben szólt a betegekhez és mindazokhoz, akik a betegek gondozásával foglalkoznak, illetve arra buzdítja az egyházi közösségeket, hogy legyenek az Úr szeretetteljes irgalmának és gondoskodásának tanúságtevői.  
Veritas férfiklub első ülése (2006. január 7.)
 
Veritas férfiklub alakult Polgáron, akik első alkalommal 2006. január 7. napján találkoztak. Bővebb írásos beszámoló hamarosan, addig tekintse meg képeinket.
Új kép a polgári templomban
 
Szilveszter estéjén – hálaadó szentmise keretében – megáldásra került az új oltárkép, amely a Szeplőtelen Szűz mennybevételét ábrázolja. Kovács Attila festőművész alkotása Juhász Anna nagylelkű adománya révén készült el rekord idő alatt, kevesebb mint egy év alatt. A monumentális alkotás 8,5 méter magas és 3,5 méter széles méreteivel egyből magával ragadja a templomba térőt.