RSS-csatorna
English Italiano Deutsch
Mária Légió

Felajánló imádság
(A Szent Grignon-féle önátadás imája)

Istenem, én mint hűtlen bűnös gyermeked, előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem  és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom és így kívánok Neki engedelmeskedni. Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi Édesanyám és Királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom. Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmeid által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapi keresztjeimet. Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni, ami egyben a Szeplőtelen Szív óhaja is. Mindezek megvalósításához kérem a jó Isten kegyelmét, a Szűz anya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását és a szent angyalokat hívom segítségül. Amen.

Részlet a 2006 július 13-i debreceni COMITIUM 43. találkozójára készített beszámolóból.

Az ismertetett adatok a 2005 szeptember 10 és 2006 június 30. közötti időszakban elvégzett légiós szolgálatunkat tartalmazzák. Aktív légiós tagjaink száma 14 fő, a segítő imádkozó tagoké 15 fő. Apostolkodásunk skrétű, színes de a legnagyobb hányadát embertársain látogatása, idősek, betegek, magányosok felkeresése teszi ki, amelyet a fenti időszakban összesen 175 alkalommal végeztünk, Mária vezetésével és szeretetével igyekeztünk enyhíteni nehéz helyzetüket. Távol élő magányos és beteg ismerőseinket telefonon is felkerestük, hosszabb ideig beszélgettünk velük.

Több alkalommal nyújtottunk rászoruló embertársainknak ismerősöknek, családtagoknak lelki beszélgetést, összesen 84 esetben. 29-szer tartottunk heti 2 órás imaórát a Gondozási Központban. Nyolcan rendelkezünk aktív légiósok közül a betegek áldoztatásához szükséges püspöki engedéllyel, eddig 172 alkalommal végezhettük a legszebb szolgálatot. Egyik testvérünk a templom hirdetőtábláit tartja napra-készen. Több száz szórólapot terjesztettünk ismeretségi körünkben amelyek tanításokat és imákat tartalmaztak, így a Jézus Szíve, Isteni Irgalmasság és ezek imái, a Rózsafüzér imái, valamint iránymutatás az adventi és nagyböjti hetek keresztény megéléséről. Egyik tagunk mindig gondoskodik ezen szórólapok utánpótlásáról, ellátásáról.

Két testvérünk folyamatosan részt vesz a templom takarítási, díszítési munkáiban, egy másik tagunk pedig ovis hittanos gyermekekkel foglalkozik. Két testvérünk gondoskodik a családjukban élő súlyos  beteg testi-lelki ápolásáról, egy testvérünk pedig idős családtagja ellátását végzi folyamatosan.
12 előfizetővel növeltük a keresztény hetilap olvasó táborát, melyet hetente el is juttatunk megrendelőinek. Részt vettünk a templom és a Kálvária nagytakarítási munkáiban.

Minden, plébánia által szervezett programokon részt veszünk, szerveztünk rá, embereket szólítottunk meg. Szerveztünk nagyböjti lelkigyakorlatokra, keresztúti ájtatosságra, májusi litániára, októberi ájtatosságra. Részt vettünk a rózsafüzér-misszióban, templomunkban rendezett koncerteken, fesztiválon, közös megemlékező gyászmiséken. A légiós szolgálattal egy időben gondoskodunk lelki fejlődésünkről, alkalmassá téve a légiós feladatok ellátására.

Gyakran járunk hétköznapi szentmisékre, lelkigyakorlatokra, szentségimádásokra, engesztelő imaórákra. A nagyszombati Szent Sírnál légiónk egy órán át imádkozott  zsolozsmát és zsoltárt.
Sajnos imádkoztunk közösen légiós imánkat segítő légiós tagunk temetésén is.
Jegyzőkönyveinkben még számtalan „apróbb” jócselekedetek, apostolkodások vannak, amelyek egyediek , nem lehet látványosan összevonni, vagy számokban kifejezni.

Polgár, 2006. 09. 28.

Hornyák Bertalanné, Bajáki Boglárka

A Mária Légió tagjai:

Hornyák Bertalanné- elnök
Fehér Józsefné – alelnök
Bökőné Nagy Ildikó – pénztáros
Mészáros Istvánné – jegyzőköny-vezető
Balla Józsefné – aktív
Dovák Sándorné – aktív
Újhelyi Jánosné – aktív
Puskás Istvánné – aktív
Sipos Balázsné – aktív
Izsvák Lászlóné – aktív
Kosiba Éva – aktív
Dobos Antalné – aktív
Balogh Miklósné – aktív
Vámosi Istvánné- aktív
Éliás Istvánné – háttér imádkozó
Baráth Jánosné - háttér imádkozó
Szarka Andorné - háttér imádkozó
Szatmári Józsefné – háttér imádkozó
Szőke Józsefné – háttér imádkozó
Kocsis Istvánné – háttér imádkozó
Béke Gyuláné – háttér imádkozó
Polonkai Gyuláné – háttér imádkozó
Vámosi Jánosné - háttér imádkozó
Dobos Antalné – háttér imádkozó
Kiss Sándorné – háttér imádkozó
Sugár Istvánné – háttér imádkozó
Ferenczi Balázsné – háttér imádkozó
Kurucz Józsefné - háttér imádkozó

Linczenbold Levente – plébános
Lengyel József – lelkivezető

Kapcsolódó anyagok: képek

       

hivatal@polgariplebania.hu