NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Hírek 2007
Krumplicukor, csokoládé...
 
130 gyerek kíváncsiskodó tekintettel fürkészi a templom ajtajait. –Vajon melyiken keresztül fog belépni az öreg, ősz szakállú? Vajon jut majd nekem is a csomagokból, egyáltalán hoz nekem is valamit a Mikulás? – gondolhatták az egyházközség gyermekei december 8-án délután 5 órakor, mikor szüleikkel, nagyszüleikkel eljöttek a templomba, ahová állítólag megérkezik.

Tovább...

Koszorú készítés
 
Advent idején színesebbnél színesebb, drágábbnál drágább koszorúkkal telnek meg a karácsonyi vásárok és a virágboltok. Sokszor az üzlet, az anyagi javak elhalványítják az ünnep és a jelképek valódi jelentését. Ez ellen „harcolva”, plébániánkon már évek óta hagyomány, hogy advent első vasárnapjának előestéjén meghívjuk a hittanos gyerekeket és családjaikat, hogy közösen készítsük el otthonaink  - liturgikus színekben pompázó - adventi koszorúját. Idén sem volt ez másként. Kisebb és nagyobb gyerekek, szülők és nagyszülők, pedagógusok, hitoktatók együtt, egymásnak segítve készültünk, hogy adventi várakozásunk gyümölcsözõvé váljon.

Képek...

Vendéglátás
 
Az idén is sikerült a plébániának vendégül látnia a város közügyeiért tevékenykedő embereket, a plébániai csoportokkal együtt. Szent Erzsébet napja kínálta a lehetőséget, hogy megköszönjük a tanároknak, tűzoltóknak, a rend őreinek, a temetkezési vállalat dolgozóinak, a városgondnokság tagjainak és még sok más embernek az éves munkáját.

Tovább...

Faültetés
 
A Szent Erzsébet év plébániai keretek közötti lezárása 2007. november 17-én délután a templomban a hittanos gyerekek műsorával zárult. Köszönetet mondunk Takács Piroska tanárnőnek a felkészítő munkájáért. A műsor után a templomkertben a Hunyadi János cserkészcsapat és Barát Józsi bácsi egy-egy platánfát ültetetett, melyért köszönetet mondunk Béke Gyula agrármérnöknek, ki adományként adta a két fát. A faültetés apropója a bűvös 100-as szám. A cserkészcsapat és Józsi bácsi is átlépte a 100. évét, és ennek a millenniumnak a méltó megünneplése érdekében és emlékére ültették a két fát. Reméljük, hogy a platánok is legalább addig fognak élni, mint a cserkészcsapat vagy Józsi bácsi, s majd jelenlétükkel beszélnek erről a felejthetetlen eseményről.
Kertavatás
 
Felavatásra került a plébánia díszkertje 2007. november 17-én. A tavasz óta folyó munkálatok meghozták eredményüket, hisz a plébániakert előző állapotában már nem volt igazán művelhető. A majd 50 éves szőlőtőkék kivágásra kerültek, majd a tereprendezéssel folytatódtak a munkálatok.

Tovább...

Karitász – Lisztosztás
   
2007. november 12-én és 13-án ismét szeretetszolgálatot végzett egyházközségünk Karitász csoportja. Az országos Karitásztól kapott nagy mennyiségű lisztadomány 340 család otthonába jutott el, segítve ezzel a karácsonyi ünnepre való felkészülést. Az liszt adomány a nagycsaládosok, kisnyugdíjasok és a létminimum közelében élők között lett kiosztva. A Polgári Római Katolikus Egyházközség Karitász csoportja ily módon is bekapcsolódik abba az evangéliumi szeretetszolgálatba, amiről Krisztus Urunk mondta: „Amit a legkisebbek közül egyel is tettetek, azt velem tettétek”.
Mencike néni hazatért
 
A Polgári Római Katolikus Egyházközség, a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanovérek Társulata és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Kártik Emerencia M. Vivencia kalocsai iskolanővér a polgáriak Mencike nénije életének 93., örök fogadalmának 71. évében 2007. november 2-án az Örökkévalóság honába költözött.

Tovább...

Halottak napja
 
Ady Endre: Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
-- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk --
-- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

Képek...

„Ének Európáért” - IV. Nemzetközi Kórusfesztivál
 
„Énekeljetek lélekkel… énekeljetek értelemmel!” Ezzel a mottóval rendeztük meg ismét – immár negyedszer – templomunkban az Ének Európáért elnevezésu Nemzetközi Kórusfesztivált október 13-án.

Tovább...

MUKI-találkozó
 
Feltöltés alatt.

Tovább...

100 éves a Mária szobor
 
Idén 100 éves a Kálvária dombon lévő Mária szobor. Ebből a jeles alkalomból a Fájdalmas Szűz Mária tiszteletére tartott ünnepi búcsúmisén Szabó József atya, az Egri Érseki Hittudományi Főiskola spirituálisa és Linczenbold Levente atya megszentelte a Mária-szobrot, C. Tóth János történész pedig előadást tartott állíttatásának körülményeiről. Ebből az előadásból idézünk.

Tovább...

Kálvária búcsú
 
A polgári egyházközség nagy örömére szeptember 16-án ragyogó napsütésben, több százan köszöntötték a Fájdalmas Szűzanyát a Kálvária búcsú alkalmából. A vendégszónok Szabó József spirituális atya volt. A fájdalom és a szenvedés (testi, lelki betegség, gyász) hozzátartozik az emberi természethez. Ezeknek a feloldása, elengedése könnyíthető meg ha tudjuk kihez forduljunk. A szónok atya szentbeszédén keresztül a Boldogságos Szűz Mária fájdalmairól beszélt, melyek átjárják a ma élő ember életét is. Joggal fohászkodhatunk a Fájdalmas Szűzhöz, aki égi anyánkként szent fia elé viszi kéréseinket. Szent Bernát elmélkedéséből merítve tudjuk, hogy Jézus édesanyjának kérését soha nem utasítja el. A közös szentmise a hívek egymás iránti felelősségét jelenti, mikor egymás mellé állnak a fájdalomban, enyhítve annak terhét, mint az evangéliumban János apostol Máriáét.

Képek...

Fáklyás keresztút
 
A hagyományokhoz híven, idén is fáklyákkal jártuk végig a Kálvária dombon Krisztus szenvedésének állomásait szeptember 15- én. A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére tartott szentmise előestéjén együtt vonultunk át a Kálváriára égő fáklyákkal a kezünkben - Krisztus világosságát hirdetve -, ezzel is tanúságot téve hitünkről. A keresztutat a kápolnában közösen végzett completoriummal zártuk.

Képek...

Polgári kántornap
 
Szeptember 15-én a polgári Római Katolikus Egyházközség szervezésében, hagyományteremtő céllal, programokban gazdag, egész napos találkozót tartottak az egyházmegyében szolgálatot teljesítő kántorok részére. A rendezvényen - a szakmai gazdagodáson túl - lehetőség volt az ismerkedésre és a tapasztalatcserére is az egyházmegye különböző településeiről érkező kántorok között. Az eseményen, amelyen mintegy harmincan vettek részt, előadást tartott Panyi József atya, egyeki plébános, Dobos Mihály karnagy úr és Bosák Nándor püspök úr is. A kántornapot közös szentmise és fáklyás keresztút zárta.

Képek...

Kertépítés
 
Képriport a plébánia kertjének építéséről-szépítéséről... És akik a piszkos munkától sem riadnak vissza: Levente atya és László atya.

Képek...

Karitász
 
„Mert éheztem és ennem adtatok…" (Mt. 25)

Keresztény emberként tudjuk, hogy Jézus tanítása szerint az örök életbe való bejutás feltételei az irgalmasság cselekedetei: az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a fogságban levőkért imádkozni, a betegeket látogatni, a halottakat eltemetni.

Ennek jegyében az elmúlt egy hónapban mintegy 4320 kg tésztát és 2880 kg háztartási kekszet osztottunk szét a rászorulók között. A Magyar Katolikus Karitász jóvoltából 360 családnak tudtunk enyhíteni a mindennapos gondjait.

Templombúcsú
 
Ez év augusztus 12-én ünepelte a polgári egyházközség a környező falvak híveivel együtt templomának búcsúnapját. A templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, népies nyelven Nagyboldogasszony. Az ünnepi szónok a nemrég érkezett Horváth László, új káplán atya volt.

Tovább...

Bemutatkozás
 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Polgár városának lakóit! Augusztus 1-ével a megyéspüspök Ft. Bosák Nándor kinevezett polgári káplánnak, így a kedves testvérek szolgálatába és nagylelkű jóindulatába ajánlom magamat.

Tovább...

Megemlékező szentmise halottainkról
 
Július 22-én, megemlékező szentmisét mutattunk be a 2006. október 01 és 2007. június 30. között elhunyt halottainkért. Az ünnepi alkalommal a legszentebb áldozatot Lengyel József káplán mutatta be, aki a következő gondolatokkal ajándékozta meg a jelenlévőket.

Tovább...

Búcsúzás a viszontlátás reményében
 
Mindig eljön az a pillanat az ember életében, amikor lezárul egy igen fontos időszak. Azért fogalmaztam meg ezt a gondolatot, mert hamarosan búcsút kell intenem egy évnek, hiszen a papi életem Pátyodon, Csengerben és a hozzájuk tartozó filiákban folytatódik, ahová a Főpásztorom által az Úr Jézus küld.

Tovább...

Máriapócsi búcsú
 
Július 29-én lelkes, 90 fős zarándokcsoportunk reggel 6 órakor indult Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra.

 

Tovább...

Papp Péter atya
 
Július 8-án Papp Péter - aki az elmúlt fél évet itt töltötte diakónusként - immár felszentelt papként, Polgáron is bemutatta a legszentebb áldozatot.

A szentmise végén, a hagyományokhoz híven újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, mellyel a kegyelem állapotában lévők teljes búcsút nyerhettek.

Kérjük a kedves híveket, imádkozzanak Péter atyáért és az egész papságért, hogy állhatatosak maradjanak a hitben, és életük példájával is tanúságot tegyenek Krisztus Urunkról.

Képek...

Úrnapja
 
A keresztény ember sajátos kiváltsága, hogy nem kell töprengenie élete céljáról, a helyes út, az útravaló és az útitárs megválasztásáról. Jézusra kell emelni tekintetünket, akinek szava, élete, szeretete áttöri az évszázadok rengetegét, és fülünkbe súgja: Jöjjetek utánam! Világosan meghatározza földi életünk célját, amelynek elérése csak az örök élet kenyér által valósulhat meg.

Tovább...

Elsőáldozás
 
A hitét gyakorló és megélő keresztény ember számára nyilvánvaló tény, hogy Jézus szeretetének lángja az utolsó vacsorán és a golgotán csapott a legmagasabbra. Egyházunk azért hív bennünket a szentmisére, hogy az isteni szeretet lángja átmelegítse olykor közönyös szívünket.

Tovább...

Cserkészek fogadalom tétele
 
Újabb tagokkal bővül az 1907. Hunyadi János cserkészcsapat. Április 29-én négy kiscserkész ígéretet, három cserkész, pedig fogadalmat tett a 10-es szentmise keretében. Levente atya prédikációjában felhívta a cserkészek figyelmét feladatuk és tevékenységük fontosságára, mely alapvető része a hit és a cserkésztörvények által való élet.

Tovább...

Harangodi gyermeknap
 
Az Árpád-kori település, Harangod nevéhez a következő legenda fűződik: az 1200-as években Nagykállótól délre volt egy falucska, Búzna Dada nevű. Amikor a hírnökök jelentették, hogy mindent elégetnek a tatárok, a lakosság az élelmet, állatait, munkaeszközeit mentve a mocsárba menekült, de amint a templomhoz értek, megállította őket az öreg pap.

Tovább...

Bérmálás
 
Mi keresztény emberek tudjuk, hogy a bérmálás olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek hét ajándékát, valamint erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban.

Tovább...

Kispapok Polgáron
 
2007. május 13-án Szabó József spirituális atyával 5 kispap látogatott el hozzánk, nevezetesen: Nagy Csaba, Balázs László, Skravanek Gábor, Törös Ádám és Vida Zsolt, hogy tanúságot tegyenek hivatásukról.

Tovább...

Anyák napja
 
Az Édesanyánk mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az, akivel minden örömünket, bánatunkat megoszthatjuk, akiben mindig megbízhatunk.

Tovább...

Májusi litánia
 
A beszámoló feltöltés alatt .

Képek...

Boldogságkutatók Klubja
 
Kíváncsi emberek gyűltek össze 2007 április 22.- én délután a Polgári Római Katolikus gyülekezet Karitász Házának udvarán. A Boldogságkutatók Klubja alakuló rendezvényét tartotta itt.

Tovább...

Szentségimádás
 
A polgári egyházközség szentségimádási napja

Tovább...

Városi keresztút
 
Nem mindennapi élményben volt részük azoknak, akik március 31-én szombaton, délután részt vettek a Lengyel József káplán atya által szervezett és vezetett első Városi Keresztúton. Azok a hívek, akik úgy gondolták, hogy tanúságot tesznek Polgár népe előtt Krisztusról, a templomban gyülekeztek.

Tovább...

Nagyböjti Bibliai esték - Tóth László atya 2007.03.23.
 
Tudjuk-e hogy hazánkban évente kb. 2 milló ember kerül kórházba, és ezen kívül mennyien betegeskednek saját otthonaikban. Magyarországon minden ötödik ember nyugdíjas korú, azaz küzd már az öregség terheivel. Hazánkban naponta kb. 400 ember meghal.

Tovább...

Beszámoló a Debreceni Comitium 48. találkozójáról
   
A polgári egyházközség Mária Légió „Mária Szeplőtelen Szíve” Praesidiun nevében tisztelettel és szeretettel köszönöm a Comitium vezetőségét és az itt jelenlévő testvéreket. Időszaki beszámolónkban a 2006. II. félévben végzett légiós szolgálatunkról, tevékenységünkről szeretnék számot adni.

Tovább...

Nagyböjti Bibliai esték - dr. Seregély István érsek atya 2007.03.23.
 
Nagyon szép előadást hallhattak a bűnbocsánatról, szeretetről, irgalmasságról azok, akik tegnap este ellátogattak a polgári plébániára, sőt mi több, fölkapaszkodtak az első emeletre, ahol már zsúfolásig megtelt az előadóterem.

Tovább...

A képviselőtestületi tagok találkozása 2007.03.14.
   
Mint az elmúlt két évben, ebben az esztendőben is, március 14-én, találkoztak egymással Polgár városának és az Egyházközségnek képviselőtestületi tagjai, hogy igyekezzenek egy közös utat találni a város és az egyházközség érdekeit figyelembe véve.

Tovább...

Síremlék avatás 2007.03.10.
   
Barankovics István és Varga László síremlékének avatására 2007. március 10-én, szombaton, Budapestre utazott a polgári KDNP képviseletében kilenc egyházközségi tagunk a Fiumei úti sírkertbe.

Tovább...

Nagyböjti Bibliai esték - Kiss Gábor atya 2007.03.16.
 
A beszámoló feltöltés alatt.

Tovább...

Mencike néni ünnepe
 
Aki nem talált magának eddig példaképet az most rálelhetett egy 93 éves öreg hölgy személyében. Kártik Emerencia kalocsai iskolai nővér egész életét a katolikus egyházért és Polgárért áldozta. Semmilyen akadály vagy szenvedés nem tántorította el ettől a feladattól.

Tovább...

Nagyböjti Bibliai esték - Bosák Nándor püspök atya 2007.03.09.
 
A „Nagyböjti Bibliai Esték” elmélkedéssorozat második alkalmából Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyházi püspök atya tartott elmélkedést „az éhezőknek ételt, a szomjazóknak italt adni” címmel.

Tovább...

A Képviselőtestület 2007. március 8-i gyűlése
 
2007. március 8-án a Polgári Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete gyűlést tartott, amelyben az egyházközség életét, működését, valamint a feladatokat tárgyalták meg.

Tovább...

Városmisszió
 
2007. március 3-án, szombaton, óriási megtiszteltetésben részesült egyházközségünk, hiszen a budapesti Háló Egyesület munkatársainak köszönhetően, Budapesten részt vehettünk egy egész napos, városmisszióról szóló programon.

Tovább...

Nagyböjti bibliai esték - Papp László atya 2007.03.02.
 
2007. március 2-án Papp László atya tartott elmélkedést a „Nagyböjti Bibliai Esték” - sorozat alkalmából, melynek címe: A szomorúakat megvigasztalni. László atya felhívta a figyelmet arra, hogy a szomorúságot nem lehet világi dolgokkal elűzni.

Tovább...

Kersztúti ájtatosság
 
A beszámoló feltöltés alatt.

Képek...

Magyar diákok látogatása az emigrációban élő svájci magyaroknál
 
A Tudnod kell mi az igazság – 1956 című 2006 októberében Polgáron megrendezett egyházmegyei történelmi vetélkedő nyertesei az elmúlt héten találkoztak az 50 éve emigrációban élő magyarokkal Svájcban. A három diák (Kondás Dorottya, Iváncsó István, Kovács Dániel) és jómagam egyhetes Svájci látogatásunk alatt a börtön, az akasztófa árnyékából menekült magyarok történeteivel, sorsával ismerkedtünk.

Tovább...

Karitatív misszió
 
A Polgári Római Katolikus Plébánia megbízásából karitatív missziót végzett az Egyházközség képviselőtestülete. A Családsegítő Szolgálat adományából 182 Kg lisztet és 78 Kg száraztésztát osztott ki 26, sokgyermekes rászoruló családnak. Az adományozottak nagy örömmel és hálával fogadták a csomagokat és megígérték, hogy legalább egy hálaimát mondanak a felajánlásért, illetve eljönnek a „Betegek miséjére”, a templomba. Sok megajándékozott be is váltotta az ígéretét. Bízunk benne, hogy lélekben is megérintette őket ez a gesztus.
Jótékonysági Szent Erzsébet bál
 
Nagy sikerrel elevenítettük fel a régi mulatságok hangulatát, ugyanis sokévnyi kihagyás után, február 17.-én ismét megrendeztük a jótékonysági keresztény bált, melynek bevételét a gyermekek nyári táboroztatására fordítjuk.

Tovább...

Lengyel József atya Velencében
 
A beszámoló feltöltés alatt.

Képek...

Keresztmisszió
 
A keresztény ember számára mindig is fontos, hogy Jézus közelségét minden nap megtapasztalja. Éppen ezért fontosak a szimbólumok, ábrázolások, amelyek segítségével nemcsak kézzelfoghatóbbá válik számára Krisztus élete, hanem ez egyben a tanúságtétel egyik formája a világ felé is.

Tovább...

Betegek miséje
 
1992 óta február 11.-e a Betegek Világnapja. Ezen a napon, Polgáron is beteg testvéreinkért ajánlottuk fel a vasárnapi szentmisét. Az Egyház különös gondot fordít a betegekre, az Úr Jézus által alapított betegek szentségével is az ő szolgálatukra áll.

Tovább...

Urunk bemutatása a templomban
 
Amikor Gyertyaszentelő ünnepét üljük meg, tulajdonképpen két, összetartozó mozzanatot igyekszünk a szívünkbe írni: urunk bemutatása nemcsak egy ószövetségi törvény betűszerinti megtartása, hanem ekkor találkozott Jézus Krisztus az emberekkel. Ezért indította a Szentlélek Simeont, hogy menjen a templomba, valamint Anna prófétaasszony is ezért volt pontosan akkor ott.

Tovább...

Papp Péter diakónus
 
Főpásztorom idén február 1-jétől június 1-éig Polgárra küldött, hogy a diakónusi gyakorlatom ideje alatt elmélyítsem magamban a papi életet. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, s hogy a kedves hívek szeretettel befogadnak. Engedjék meg, hogy néhány gondolattal bemutatkozzam, s megosszam Önökkel életemnek néhány fontosabb mozzanatát.

Tovább...

Muki-Megatánc farsang
 
Január 20-án rendeztük meg az immár hagyományossá vált Muki-farsangot. Idei rendezvényünk a Muki-Megatánc nevet viselte, így a vállalkozó kedvűek most tánctudásukat csillogtathatták meg. Mint mindig, most is díjaztuk az első három helyezettet, mind a csoportos (tánc), mind pedig az egyéni (jelmez) kategóriában. Az öttagú zsűri mindkét kategóriában kiosztott még két-két különdíjat is, hiszen minden fellépő igazán „kitett” magáért, így nehéz volt választás.

Tovább...

Báli előkészület
 
Már javában folynak az előkészületek a február 17.-i Szent Erzsébet Bálra. Az énekkar, és az ifjúsági hittancsoport táncpróbájára kukkantottunk be.

Képek...