NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Hírek 2008
Élő Betlehem

 
2008. december 24-én, délután 16:00-kor kezdődött a pásztorjáték templomunkban. Ezáltal is jobban ráhangolódhattunk Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepére. Ezt követően a plébánia udvarán felállított Élő Betlehemet tekinthették meg az érdeklődők. Élet- és korhű emberfigurák, élőállatok tették emlékezetessé Karácsony ünnepét. Ezúton is hálásan megköszönjük mindazok munkáját, akik segítettek a Betlehem felállításában, díszítésében, vagy bármilyen formában előmozdították az Élő Betlehem létrejöttét.

Képek...

Kivetítő

 
Advent napjain egy rövid diavetítéssel igyekeztünk segíteni a karácsonyi készületben mindazoknak, akik megálltak az utcán, hogy megnézzék és elolvassák az aznapi üzenetet. Szánj egy percet a lelkedre! - ez volt a
mottója az adventi diavetítésnek. Reméljük, hogy sokaknak tudtunk segíteni a Karácsonyra való felkészülésben.

Képek...

Advent a Családban

 
2008. december 13-án, szombaton, 16:00-kor kezdődött egy, a Karácsonyt váró, lelki est, amelyen szülők és gyermekek vettek részt. A gyermekeket külön játszóház várta. A szülők pedig elmélyülhettek az imádság lelkületében, amelynek fontos része volt az elmélkedés Loyolai Szent Ignác lelki útmutatása alapján. Ezt nevezzük 'examen'-nek, vagyis lelkiismeret-vizsgálatnak. Ebben életünk minden területén választ kapunk Istentől. Nagyon örülünk, hogy voltak, akik elfogadták a meghívást és lelkiekben is igyekeznek készülni Urunk születésére.

Képek...

Rorate

 
Advent hétköznapjain, reggelente megünnepeljük az adventi várakozást.Ezáltal a Karácsony ünnepe is megkapja az õt megilletõ helyét.

Képek...

Mikulás

 
2008. december 6-án, az esti szentmise előtt 5 órakor látogatott el a Mikulás a Polgári templomba, ahol sok gyermek és felnőtt várta már. A gyermekek énekekkel, verssel és tánccal készültek a Mikulás fogadására.
Másnap, december 7-én, délután 3 órakor pedig Tiszadobra látogatott el a Mikulás, ahol körülbelül 40 gyermek várta. Itt is hasonló jó hangulatban tánccal, énekkel és verssel köszöntötték a Mikulást.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Mikulásnak a látogatásait, a hitoktatóknak és a segítőknek a közreműködését.

Képek...

Maszkok

 
Az Élő Betlehem figuráihoz több ember arcáról és kezéről készültek másolatok, hogy ezáltal is közelebb érezzük magunkhoz a karácsonyi betlehem hangulatát. Ezzel is kifejeződik egymásért végzett szolgálatunk, hogy mindenkihez eljuthasson Karácsony üzenete.

Képek...

Adventi koszorú készítés

 
2008. november 29-én, szombaton, délután 15:00-tól, a Polgári Plébánián, másnap pedig Tiszadobon, ugyancsak délután 15:00-tól adventi koszorú készítésére nyílt lehetõsége sok gyermeknek és felnõttnek egyaránt, ahol az adventi koszorú készítésének elsajátítása mellett lélekben is felkészülhettek a Karácsony méltó megünneplésére. Kisebb és nagyobb gyerekek, szülõk és nagyszülõk, pedagógusok, hitoktatók együtt, egymásnak segítve készültünk, hogy adventi várakozásunk gyümölcsözové váljon. Hálásan megköszönjük Linczenbold Levente plébános atyának, Papp Péter káplán atyának, a hitoktatóknak és a segítõknek.

Képek...

Templomkert

 
Krisztus a Mindenség Királyának ünnepe közeledik, így mi is várjuk az Urat összes szentjeinek kíséretében, és próbálunk rendet tenni magunkban és magunk körül. Ezért a nyáron elkezdődött munkálatok most értek véget a templomunk kertjében is. Több mint 600 köbméter földet hordtunk a kertbe, így néhol 25-30 cm vastagságú föld takarja a fák gyökereit. A férficlub hősiesen kivette részét a földmunkából, jelentős adományokat is kaptunk (föld-Outlet center), valamint a talajigazító gépek gazdái is segítették az óriási munkát. Legutóbb - plébánosi felmentéssel - még a vásárnapi munkatilalmat is megszegtük, hiszen a füvet is el kellett vetni. Úgy tűnik, az Úr - lehet azért mert jó hangulatban telt a vasárnap du. munka és szinte öröm volt a régi módszer szerinti vetés -,nem nagyon neheztelt ránk mert még aznap este esőt is adott. Hálás köszönetünk mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek bennünket és széppé varázsolták a városunk szívében fekvő "zöld" területet. Most már csak a növekedést várjuk... Igaz, a növekedés mindíg fájdalommal jár, de ha a természet ilyen könnyen vállalja, akkor mi is szeretnénk bekapcsolódni a kegyelem csendes és zajtalan munkájába!

Képek...

Tiszagyulaháza fennállásának 100. évfordulója

 
2008. október 25-én, szombaton, ünnepelte Tiszagyulaháza fennállásának 100. évfordulóját. Ezen alkalomból Bosák Nándor püspök atya ünnepi Szentmisét celebrált, majd megáldotta az erre az alkalomra felujított plébániaépületet. Ezt követõen mindenki megnézhette belülrõl is a felujított plébánia épületét. Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában segítették mind a felujítást, mind pedig az ünnepség lebonyolítását és szervezését.

Képek...

Esküvő

 
2008. augusztus 30-án, szombaton Tiliczky Tamás és Molnár Erzsébet a Mindenható Isten szent színe előtt fogadtak egymásnak örök hűséget. Ezt követően a plébánia udvaron ünnepi vacsorával folytatódott az este. A díszlet , a jó társaság - mintegy 70 fő - , zene és finom ételek adták meg az ünnepség hangulatát.

Képek...

Ministránsok templomunkban

 
Amióta a Polgári templom létezik, mindig is voltak olyan fiatalok, akik örömmel szolgáltak az Úr Jézus oltáránál. Ezáltal még inkább közel kerülnek Jézushoz, aki azt mondta, hogy: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” Tulajdonképpen minden fiatalt magához akar hívni Jézus, hogy ezáltal is megismerjék Őt egyre mélyebben.

Tovább...

Tiszadobi templombúcsú

 
2008. október 5-én (vasárnap) a délelőtt 11:30-kor kezdődő ünnepi Szentmisét Kerekes László nyíregyházi káplán atya celebrálta. A prédikációban a liturgián keresztül hívta fel a figyelmünket a Boldogságos Szűz Mária szerepére életünkben, aki – mint László atya is mondta – „Nem vette le palástját rólunk”. A Szentmise ünnepi körmenettel és szentségi áldással zárult, majd ezután a jelenlévőket a Művelődési házban látták vendégül a kedves tiszadobi hívek.

[28,3 MB, 30:55, mp3] letöltés

Kálvária búcsú

 
2008. szeptember 14-én (vasárnap) délelőtt 10:00-kor kezdődött az ünnepi Szentmise, melyet Szakács Péter rakamazi káplán atya celebrált. A Kálvária-domb megtelt a hívekkel, akiket Péter atya a kereszt hősies viselésére, valamint a szenvedés imaként való felajánlására buzdított. Természetesen a Szentmise után ünnepélyes körmenetben vonultak a hívek a plébániatemplomba, ahol ünnepélyes szentségi áldásban részesülve térhetett haza mindenki, elmélyítve magában a Szent Kereszt titkát.

Fáklyás keresztút | Kálvária búcsú

MUKI kerépkpártúra

 
2008. szeptember 27-én, délelőtt 10:00-kor indultunk Polgárról 10-en, hogy találkozzunk Tiszagyuláházán a helybeli és az újtikosi gyerekekkel. Ők 12-en voltak jelen, de ennek ellenére nagyon hasznosan töltöttük a napot.

Tovább...

Kálvária domb takarítása...

 
Szeptember 12-én és 13-án sor került a Kálvária - domb takarítására, ezáltal is készültünk a Kálvária búcsú méltó ünneplésére. Ezúton is hálásan megköszönjük mindazoknak, akik akár a nagytakarításban vagy akár a díszítésben segítettek és így is lehetővé tették számunkra a méltó ünneplést.

Képek...

„Veni Sancte Spiritus”
(„Jöjj Szentlélek”)


 
Minden év szeptember első hetében a gyermekek, szülők és pedagógusok számára izgalommal telnek az első napok. Egy új tanév kezdődik, amely sok-sok kihívást rejt magában.

Tovább...

Templombúcsú

 
A sokáig elhúzódó programok ellenére Vasárnap rendkívüli tömeg gyűlt össze a Templombúcsúra, melyet a nyugalmazott érsek atya, Dr. Seregély István celebrált.
Az ünnepi Szentmise 10:00-kor kezdődött, amelynek keretében érsek atya prédikációjában felhívta a hívek figyelmét arra, hogy adjanak hálát az elmúlt 150 évért, valamint továbbra is bizalommal forduljanak Égi Édesanyánkhoz. A Szentmise keretében érsek atya megáldotta a két új lobogónkat, valamint a főoltáron található két szobrot is, amelyeket erre az alkalomra újíttattunk fel. Ezután pedig az Újhelyi házaspár, János bácsi és Ancika néni átvették munkásságuk elismeréseként egyházközségünk díját, a Pro Ecclesia Polgarinensi Díjat. A Szentmise végén ünnepélyes körmenetben fejeztük ki hitünket.

A templombúcsú alkalmából készítettünk egy születésnapi tortát. A képen látható a templomszentelés ideje, maga a templom és a név: Nagyboldogasszony. A csokoládétorta hossza 270 cm, ami 600 szeletből áll. Ezzel kínáltuk meg a szentmisén megjelent kedves vendégeinket.
A tortát készítették: Simon Andrásné, Farkas Istvánné, Kovács Andrea

Tovább...

Szentírásolvasás
 
Ma reggel megkezdődött a 150 órás Szentírásolvasás. A Mindenható Isten áldás kísérje az Isten Igéjét felolvasók és halgatók életét!

Tovább...

Papp Péter káplán
 
„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 28-30)

Tovább...

Nyári hittanos tábor
 
Az idén Tiszadadára látogatott a hittanos tábor. Júl.30-tól jún.5-ig élvezhették egymás társaságát a polgári, görbeházi, újtikosi valamint tiszagyulaházi gyerekek. A táborozás alkalmával a pihenés, szórakozás és kikapcsolódás volt az elsődleges szempont..

Tovább...

Csömöri Úrnapi virágszőnyegek
 
2008. május 25.-én, Úr napján „tanulmányi zarándoklatra” indultunk Csömörre, a polgári egyházközségtől: fiatalok és „még fiatalabbak”.

Tovább...

Úrnapi szentmise
 
Úrnapján a Mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Testét és Vérét ünnepeljük. Ezen a napon még jobban elmélyítjük hitünket és hálát adunk Jézus Krisztusnak, hogy az Oltáriszentségben nekünk adta önmagát. Úrnapján azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ezt maga Jézus akarta így. Úrnapja legyen alkalom arra, hogy még inkább kifejezzük Jézus Krisztus iránti ragaszkodásunkat, amit az Oltáriszentség vételekor tapasztalhatunk meg.

Képek...

Elsőáldozás
 
Szentháromság vasárnapján a polgári egyházközségben 26 hittanos gyerek vette először magához az Úr Jézus Testét és Vérét. A filiákban, Görbeházán 12 gyerek, míg Újtikoson 6 gyerek lett Elsőáldozó. Nem maradhatott el a kis menyasszonyi ruha, a fiúknak pedig a csokornyakkendő, hogy külsőleg is kifejezzék azt az örömet, amit ez az ünnep számukra és családjuk, valamint egyházközségeink számára jelentett. Köszönet a hitoktatóknak, Piroska és Katika néninek, valamint a káplán atyának, hogy segített a gyerekeknek felkészülni szellemileg és lelkileg erre a szép ünnepre.

Képek...

Anyáknapja
 
„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes…” – imádkozunk meleg szeretettel a Szűzanya tiszteletére szentelt hónap estéin. Imában, énekben magasztaljuk, s valljuk meg szeretetünket iránta.
Égi Édesanyánk köszöntése késztet, hogy ki-ki saját édesanyját is e szeretettel köszöntse.
Május első vasárnapján a hittanos kisiskolás gyermekek igazi átéléssel előadott verses, zenés köszöntő műsora is őszinte szeretetről tanúskodott.
Bennük az ember köszöntötte édesanyját, az ember – ki „ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt”, e megvalló szeretet nélkül „csak zengő érc” marad!

Képek...

Cserkész fogadalom tétel
 
A beszámoló feltöltés alatt.

Képek...

Ministráns verseny
 
Nagy volt a nyüzsgés a plébánia udvarán április 26-án délután. Majdnem 100 gyerek gyülekezett az egyházközségünk által meghirdetett hittanos versenyre Újtikosról, Tiszagyulaházáról, Tiszadobról, Görbeházáról és természetesen Polgárról.

Tovább...

MUKI találkozó
 
A MUKI összejövetelek sorában a farsang után a húsvéti játszóház következett. Március 8-án, délután 2-re összegyűlt a vidám gyerekcsapat Polgárról és a fíliákból.

Tovább...

Kerületi ülés
 
2008 május 8-án tartotta esperesi kerületünk a tavaszi ülését, melynek témája XVI. Benedek pápa által kiadott Spe Salvi kezdetű enciklika volt. A kerületi ülés 9.30 órakor szentmisével kezdődött, melyet az esperes Takács János atya celebrált. A szentbeszédet Panyi József h. esperes tartotta, mely szintén a remény támáját járta körül a gyakorlati életre aktualizálva. A szentmisét követően H.L. atya ismertette az enciklikát, melyet körbeszélgetés követett. A napközi imaóra elmondása után lelkünk feltöltődött, már csak testünk áhítozott táplálék után. Köszönet Boglárka néninek, aki mesterszakácsokat megszégyenítő módon igazi ételcsodákat prezentált az ünnepi asztalra. Reméynkedünk, hogy a szentatya által fontosnak tartott keresztény remény élteti a jövőben keresztény testvéreinket.

Képek...

Bibliai esték
 
Március 7-én, Gánitz Endre biblikus tanár előadását hallgathatták meg azok, akik eljöttek a Nagyböjti Bibliai estére. Előadásának címe:"Élet a Bibliában" volt.

Képek...

Bibliai esték
 
Február 22-én, Bibliai Esték - sorozatunk harmadik alkalmával, Bosák Nándor püspök atyát láttuk vendégül, aki a szentföldi élményeiről tartott előadást, illetve fényképes beszámolót.

Képek...

Bibliai esték
 
"Nagyböjti Bibliai Esték" elnevezésű lelkigyakorlatunk második alkalmán Seregély István ny. egri érsek volt vendégelőadónk. Az alábbiakban az ő előadásán készült képeket láthatják.

Képek...

Bibliai esték
 
Február 8-án, az immár évek óta hagyományos „Nagyböjti Bibliai esték” elnevezésű lelkigyakorlatunk kezdetét vette. Az első előadást Géczi Erzsébet nővér tartotta, aki az imáról, annak fontosságáról és nehézségeiről elmélkedett.
Az alábbiakban az ő előadását olvashatják.

Tovább...

Bál
 
2008.február 2-án az esti szentmise után az idén is megrendezésre került a polgári keresztény bál!Az idén 250 ember zárhatta le a farsangot zenés-táncos módon. Bár az álarcok elmaradtak, azonban a nyitótáncot és a vacsorát követően az Éjszakai Műszak zenekar húzta a talpalávalót.

Tovább...

Muki-farsang
 
Sokéves hagyományunkhoz híven, idén februárban is megrendeztük a Muki-farsangot.
Ez a rendezvény kiváló alkalom arra, hogy hittanosaink bemutathassák kreativitásukat, tehetségüket a különböző táncos, zenés, énekes produkciókban.

Tovább...

Bibliaóra
 
Melyik az a könyv, amelyikből világszerte a legtöbb példányt adják el? Melyik az a könyv, amelyikből legalább egy példány minden otthonban megtalálható?
Melyik az a könyv, amit a világ összes nyelvére lefordítottak? A válasz - természetesen – a Biblia.

Tovább...

Ökumenikus imahét
 
Minden évben, január első hetében a különböző felekezetekhez tartozó keresztény testvérek összejönnek egymás templomaiban, hogy közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. Ezzel Jézus Krisztus végakaratát kívánjuk előmozdítani, miszerint: „Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17, 21) A mostani alkalommal Szabó Éva református lelkésznő végezte az igehirdetés szolgálatát.A képeket Polonkai Zoltán készítette.

Képek...