RSS-csatorna
English Italiano Deutsch
Mária Légió Polgáron

A Római Katolikus Plébánia gyönyörű esemény színhelye volt 2005. december 1-én Polgáron. A közelmúltban megalakult Mária Légió „Mária Szeplőtelen Szíve" Praesidium próbaidős tagjai közül 13-an készültek fogadalmat tenni összejövetelükön.

A tagok a három hónapos próbaidő alatt a debreceni légiós testvéreink segítségével és vezetésével sajátították el mindazt, ami a tagság feltétele. A légió célja hogy Mária képmása legyen és Isten dicsőségére minél több emberhez elvigye az örömhírt. Teszi ezt szigorú, katonás rendben, a Szent Szűz szeretetével és vezetése alatt.

Az ünnepi összejövetel 10-kor kezdődött Levente atya köszöntő szavaival. A légió imaóráját a Tessera (imalap) alapján végezték, amelynek elején a Magnificatot énekeltük el. Levente atya engedélye után a próbaidős tagok jobb kezüket az oltárra téve szívűkben Jézus és Mária iránt érzett szeretettettel közösen olvasták a fogadalomtétel szövegét. „..azzal a kívánsággal állok itt, hogy ma felvételt nyerjek a Mária Légióba. … kérlek szállj le rám és tölts el engem, támogass erőddel erőtlen tetteimet, hogy hatalmas céljaidnak eszköze lehessek. Előtted állok Mária harcosaként, s megígérem, hogy hűségesen fogok szolgálni.”

A termet betöltő magasztos hangulatban következett az Allocutio Levente atya gondolataival. A Jézushoz vezető legbiztosabb úton Mária vezet bennünket – mondta többek között, bibliai példaként említve a kánai menyegzőt, ahol azt mondta a szolgáknak: „Tegyétek, amit mond.” Biztató szavai után a plébános úr megáldotta a Légió tagjait.

A csoport elnöke megköszönte mindazoknak, akik segítik a Légió szolgálatát. Levente atyának a működési engedélyt és támogatást, lelki vezetőjüknek – László atyának lelki fejlődésüket segítő elmélkedéseit, a debreceni közösség segítségét és imáit, és mindazok állhatatos fohászát, akik meghallották Mária hívó szavát.

E csodálatos nap kegyelmeit hálaadó imával megköszönve szerény agapéval zárult a magasztos esemény.

Hornyák Bertalanné Boglárka
A Mária Légió polgári vezetője

Kapcsolódó anyagok: képek

       

hivatal@polgariplebania.hu