Nyitólap
Hírek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
Archívum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Hírek 2009
Pásztorjáték

 
2008. december 24-én, délután 16:00-kor kezdődött a pásztorjáték templomunkban. Ezáltal is jobban ráhangolódhattunk Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepére. A pásztorjátékban kifejeződött, hogy Jézus kisgyermekként is tud csodát tenni: képes a durva lelkű embert átalakítani jóvá.

Képek...

Paptestvérek közös karácsonya a plébánián

 
Minden Karácsony alkalmával felmerül a kérdés: A papok hogyan töltik a Szentestét? Fontos kérdés, hiszen amíg mindenki szerettei körében ünnepel, addig sok paptestvér egyedül tölti ezt az ünnepet, vagy -ahol van káplán is a plébánián- legalább ketten vannak. Itt, Polgáron örvendetes tény, hogy két atya is együtt él a plébánián. Ez különösen ilyenkor, Karácsonykor még inkább érezhető, hiszen a közös előkészületek: karácsonyfa díszítése, egymás megajándékozása, a közös ünnepi vacsora és ami a legfontosabb, a közös imádság, et a paptestvéri hovatartozást erősíti és jeleníti meg. Ezekben kifejeződik, hogy papi életünket együtt, egymást erősítve és segítve éljük meg. Ma este különösen is gondoljunk azon paptestvéreinkre, lelki atyáinkra, akik egyedül ünnepelnek plébániáikon! A Kedves Híveknek Istentől Áldott Karácsonyt kívánunk: Levente atya és Péter atya.

Képek...

Karácsonyfa díszítés

 
2009. december 19-én, szombaton híveink áldozatos munkájukkal feldíszítették a templom karácsonyfáit.

Képek...

Karácsonyi ajándékkészítés

 
2009. december 18-án, Péntek délután a Plébánián a gyermekek karácsonyi ajándékokat készítettek szüleiknek és szeretteiknek. Ezzel is elmélyültebbé válik az ajándékozás öröme és az egymás iránti szeretetünk kifejezése és megélése.

Képek...

Vetítés

 
2009. december 5-én, szombaton délelőtt 10 órától a Plébánián vetítésre került a Gyöngyösön megrendezett Hordozható Mária -képek, szobrok zarándoklatáról készült filmfelvétel. Ezáltal is azt kívántuk elérni, hogy akik élőben nem lehettek ott Gyöngyösön, legalább a technika segítségével részesüljenek az ott megélt kegyelemből.

Képek...

Mikulás váró

 
2009. december 5-én, az esti szentmise előtt 17 órakor látogatott el a Mikulás a Polgári templomba, ahol sok gyermek és felnőtt várta már. A gyermekek énekekkel, verssel és tánccal készültek a Mikulás fogadására. Másnap, december 6-án, a fíliákba látogatott el a Mikulás, ahol sok gyermek várta. Itt is hasonló jó hangulatban tánccal, énekkel és verssel köszöntötték a Mikulást. Ezúton szeretnénk megköszönni a Mikulásnak a látogatásait, a hitoktatóknak és a segítőknek a közreműködését.

Képek...

Karitász segélyosztás

 
2009. december 1-jén és 2-án délután 16:00-18:00 -ig közel 200 család részére osztott ki a Karitász helyi csoportja több, mint 1 tonna élelmiszeradományt.
Ezzel is kifejezõdik Isten irántunk való szeretete, miszerint: Isten a Szeretet. Deus caritas est. Így kézzelfoghatóvá válik a Szeretet misztériuma. Hálásan megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik az adományok szétosztásában részt vettek. Isten áldja meg életüket.

Képek...

2009. november 26., Művelődési Ház

 
Dr. Hankovszky Béla tábori lelkész őrnagy tartott előadást, „A keresztény művészet mágikus gyökerei” címmel.

Mindazok, akik ott voltunk Béla atya előadásán, sok érdekes és vidám történettel gazdagodtunk. Az előadás témája, elsősorban a középkori építészet, azon belül is a középkori templomi építészet köré épült.

Tovább...

Közös adventi koszorú készítése
 
Idén is, az előző évekhez hasonlóan, összegyűltek kicsik és nagyok a plébánián, hogy elkészítsék saját adventi koszorújukat. A gyerekek, kicsiny kezeikkel ügyesen illesztették az illatozó fenyőágakat, és gyertyákat a koszorúkra. A felnőttek, Piroska vezetésével segítettek a kicsiknek, a nagyobbak teát készítettek és kukoricát pattogtattak, melynek illata, belengte a termet.

Tovább...

Ministráns találkozó
 
2009. november 21-én, szombaton Nyíregyházán a Polgári és a Nyíregyházi Esperesi Kerület ministránsai találkoztak. 10:00-kor kezdődött a találkozó Napközi Imaórával, majd Kiss Tibor és Papp János atyák a ministráns lelkületéről, a Krisztusnak szentelt életről és szolgálatról tartottak rövid elmélkedést. Ezt követte a finom ebéd és utána közös focira került sor, ahol megmutathatták a fiúk, hogy közösen is össze tudnak fogni és játszani a napot a papokért végzett imádsággal zártuk. A mi egyházközségünkből és a fíliáinkból összesen 12-en vettek részt ezen a szép napon.

Képek...

Kereszt felújítása
 
Megújult Polgáron a Rákóczi úton lévő kereszt és környéke. Az utcában lakó hívek és vállalkozó jóvoltából, az 1905-ben állított kereszt, - melyet Z. Juhász István állítatott - állaga nagyon leromlott, amelyet a hívek közös összefogással, húszezer forint anyagi támogatással és fizikai munkával varázsoltak szinte újjá. Ezt követően csodálatos virágültetvénnyel tették szebbé a kereszt közvetlen környékét. E szép kezdeményezés elindítója és főszervezője Bálega Péterné. A munkában és az adományokban résztvevő személyek:

Polonkai Gyuláné
Répási Lászlóné
Oláh Sándorné
Iski Józsefné
Oláh József vállalkozó
Fekete István vállalkozó
Hamari Lászlóné
Sugár Istvánné
Újhelyi Jánosné
Béke Gyuláné
Kozma Tiborné

A felújított keresztet Papp Péter káplán atya 2009. október 5-én áldotta és szentelte meg.

Oláh József

Képek...

MUKI rózsafüzérkészítés
 
2009. október 24-én, szombat délelőtt körülbelül 20 gyermek jött össze, hogy Rózsafüzért készítsenek maguknak és az otthoniaknak. Ez is része annak az apostolkodásnak, hogy Égi Édesanyánkat megszólítva megismerjék a gyermekek is Jézus életét. Erre hívta fel a figyelmet Péter atya a találkozó elején, amelyet képekkel is bemutatott, hogyan is lehet imádkozni a Rózsafüzért. Hálásan megköszönjük hitoktatóinknak: Takács Piroskának és Székelyné Katikának, valamint minden segítőnek az összejövetel megszervezését és lebonyolítását. Isten áldja meg áldozatkés életüket!

Képek...

Mária búcsú Gyöngyösön
 
2009. szeptember 26-27-én, szombat-vasárnap, Gyöngyösön ünnepelték meg a Hordozható Mária szobrok, képek országos zarnádoklatát a ferencesek templomában. A mi egyházközségünkből is közel 50-en vettek részt, illetve fiataljaink közül Máriás lányok is voltak, akik a mi Mária képünket vitték.Örvendetes volt látni a sok fiatalt, időst, gyermeket, akik azért jöttek el Gyöngyösre, hogy Hazánkért, illetve családjainkért imádkozzanak kérve a Boldogságos Szent Szűz édesanyai pártfogását.

Képek...

MUKI kerékpártúra
 
2009. szeptember 19-én, szombaton indult el Polgárról egy kis gyermekcsapat 3 kísérővel, hogy közösen töltsünk el egy napot a tiszagyulaházi és újtikosi hittanosokkal. Az utat kerékpárral tettük meg, majd számháború, vetélkedő, kerékpármutatványok tették hangulatossá napunkat. Hálásan köszünjük a  gyermekeknek és szüleiknek, valamint szervezőknek és a segítőknek a kerékpártúra megszervezését és lebonyolítását. Isten áldja meg áldozatkész életüket!

Képek...

Mária Légió összejövetele
 
2009. szeptember 17-én, csütörtök délután 2-kor a Mária Légió tagjai, valamint a háttérimádkozók öszejöttek a plébánián, hogy hálát adjanak a megalakulásuk óta eltelt 4 év kegyelmeiért. Természetesen közösen imádkoztunk a papokért is. Az együttlétet a Zsolozsma Napközi imaórájával kezdtük, majd Hornyákné Boglárka bevezető gondolatai után a Mária Légió imádságai következtek. Ezen kívül a Szentírásból olvastunk, majd Vianney Szent János prédikációiból A Pap című szentbeszédéről elmélkedtünk. A közös imádság és elmélkedés után szeretetvendégség következett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, imáját, akik áldozatos életükkel segítik egyházközségünk életét. Isten áldja meg mindnyájukat!

Képek...

Kálvária-búcsú
 
A polgári egyházközség nagy örömére szeptember 13-án ragyogó napsütésben ünnepeltük a Kálvária búcsútl. A Szentmisét Ferencz János atya celebrálta, aki vállalta, hogy Rakamazról eljön hozzánk, hogy velünk együtt ünnepeljen.. A prédikácóban felhívást kaphattak a hívek a kereszt türelmes elviselésére és annak üdvösséget hozó szerepére. Nagyon örülünk a közös ünneplésnek, valamint hálásan köszönjük János atyának a szolgálatát és a kedves híveknek, hogy közösen ünnepelhettünk.

Képek...

Cserkészkirándulás

 
2009. szeptember 12-13-án (szombat-vasárnap) Cserépváraljára indult el a Hunyadi János Cserkészcsapat tagjai. A hétvégét hasznosan töltöttük el: túra, cserkész játékok, pihenés, különféle feladatmegoldási versenyek és tájékozódási verseny tette emlékezetessé az együttlétet. Hálásan köszönjük a szervezőknek a kirándulás előkészítését és lebonyolítását. Isten áldja meg áldozatkész életüket!

Képek...

Képviselő testületi ülés

 
2009. augusztus 26-án, kedden este 18:00-kor kezdődött a képviselő testületi ülés, amelyen meghívott vendégeink voltak: Tóth József polgármester, valamint Kiss Ilona irodavezető, Bardóczi Sándor tervező mérnö és Németh Máté. A téma a Kálvária-domb felújítására vonatkozó pályázat elkészítése, amleyet az Önkormányzat és az Egyházközség közösen készít. A Polgármester Úr, majd Kiss Ilona beszámolója után, Bardóczi Sándor tervező mérnök bemutatta a Kálvária-domb felújításának tervrajzait.A megbeszélés eredményeként megfogalmazódott, hogy az Egyházközség is örömmel várja a pályázat megvalósulását. Első lépésben a dísztér, a főbejárat, a stációk felújítása, majd Szent Sír körüli tereprendezés történne meg. Az Egyházközség részéről felmerült az igény mosdó és parkoló kialakítására.

Tervek a Kálvária-domb felújításáról

Képek...

Polonkai László, Laci bácsi

 
Polonkai László, Laci bácsi, aki a polgári Egyházközség idei kitüntető díját a Pro Ecclesia Polgariensis díjat vette át augusztus 16-án a templombúcsú ünnepi szentmiséjén. Ezt a címet, azon keveseknek adományozza Egyházközségünk, akik valamilyen formában segítik, támogatják az Egyházat, részt vesznek az Egyház életében, és maguk is példamutató életükkel, talán másoknak is segítenek észrevenni a Katolikus Egyház szellemi és erkölcsi értékeit.

Képek...

Pro Ecclesia Polgariensis – Polonkai László

 
Ha valaki hétköznap, a reggeli misére elmegy, könnyen észreveheti, hogy a templom bal oldali padsorában, az úgynevezett asszonyok oldalán, szépen sorban ülnek az asszonyok, úgy 30-40-en, míg a jobb oldali padsorban, a férfi oldalon, sokszor, csupán egyetlen férfiember ül. Ez az ember azonban, télen - nyáron, esőben, fagyban, mindig elmegy a templomba, hogy Isten dicséretével és áldásával kezdje meg napját.

Tovább...

Családi nap Tiszagyulaházán

 
Ennek a napnak a megszervezése azt is mondhatnánk, hogy már az elmúlt évben megkezdődött, ugyanis egy éve annak, hogy sikerült megvalósítanunk a helyi plébánia felújítását. Kevés lelket számláló közösség révén, sokféle akadályon küzdöttük át magunkat mire elmondhattuk, hogy elkészültek a szükséges munkák, de a legnehezebb próbatétel még előttünk állt és áll, hiszen a megújult üres falakat emberek által alkotott közösséggel kell megtöltenünk.

Tovább...

Szentkút

 
2009. július 25-én, szombaton, reggel egy busszal elindultak Polgár és a hozzá tartozó fíliákból hívek, hogy imádságos lélekkel részt vegyenek Szentkúton, egyházmegyénk búcsúünnepén. Akik részt vettek a zarándoklaton, lelkileg feltöltõdve tértek vissza otthonaikba, hiszen a Boldogságos Szûz Mária oltalmát élvezve megint megtapasztalhatták, hogy Égi Édesanyánk mindig velünk van. Az ünnepi szentmisét Bosák Nándor püspök atya celebrálta, aki homíliájában közelképbe hozta a családok életét és azok fontosságát. A Mindenható Isten és a Boldogságos Szûz Mária segítse minden zarándok és szeretteik életét!

Képek...

Hittanos kirándulás

 
2009. június 29-én kezdődött egy hetes hittantáborunk, amelynek úticélja a Bükk-hegységben található Cserépváralja volt. Népes csapat jött össze, hogy testileg-lelkileg felüdüljön, kicsik és nagyok egyaránt. A változatos programok között mindenki magtalálhatta a számára kedves pillanatokat. Többek között a minden napi szentmise, az Őrangyal-játék, a lelki nap, az Egri Szeminárium megtekintése, a számháború játék, a Bogácsi Strandon eltöltött idő és a Színes Est igazi pihenést adtak minden résztvevő számára. Ezúton köszönjük meg Péter atyának, Takácsné Piroska és Székelyné Katika hitoktatóinknak, valamint Ducsainé Klárikának az áldozatkész segítségét, valamint a tábor szervezését és lebonyolítását. Isten áldja meg életüket!

Képek...

Kerékpártúra

 
2009. június 24-25-én vendégül láttuk a Papp László atya által vezetett debreceni fiatalokat, akik Debrecenből elindulva Újfehértó-Polgár-Rakamaz útvonalon haladva kerékpáros zarándoklatot tettek. Június 24-én délután érkeztek Polgárra, majd délután 5-kor ünnepélyes Vesperást imádkoztak a kedves hívekkel együtt. Útjukat másnap délelőtt folytatták Rakamaz irányában. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik adományaikkal, imáikkal, valamint a vendéglátó szeretettükkel tették széppé a zarándokok napját. Isten fizesse meg szolgáló szeretetüket.

Képek...

Lobogó szentelés

 
2009. június 21-én, vasárnap ünnepélyes keretek között áldottuk meg a Jézus Szívét és Mária Szívét ábrázoló lobogóinkat. Éppen e két jeles ünnepet követő vasrnap. A szív az érzelmek és a szeretet kifejezésének szimbóluma. Amikor magasba emeljük e szimbólumokat ábrázoló lobogókat, akkor hiszünk abban, hogy az isteni szív szeretete az egész világra kiárad. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy a bűntől megsebzett szívünket mi is engedjük megtisztítani a Szentlélek által és higgyünk abban, hogy a bűnbánó és töredelmes szívűekhez közel az Isten. Arra vagyunk meghívva, hogy ne csak értelmünkkel, hanem szívünkkel is szeressük Istent és felebarátainkat. Ezt tanultuk Jézustól, aki így szól tanítványaihoz: "Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívû, és nyugalmat találtok lelketeknek. mert az én igám édes és az én terhem könnyû."
(Mt 11, 28-30)
Köszönet és hála az adományozóknak (Rózsafüzér Társulat) és a műhimzőnek (Boldizs Dezső úr), akik segítettek a lobogó elkészítésében.

Képek...

Úrnapi virágszőnyeg

 
2009. június 13-án és 14-én a lelkes polgári hívek virágszőnyeggel díszítették fel körben a templomunkat, valamint elkészítették a 4 sátrat, ahol az úrnap körmenet haladt végig. A virágszőnyegben különböző ábrázolásokat jelenítettek meg, amelyek a mi Urunk, Jézus Krisztus szentséges Testének és Vérének ünnepére emlékeztettek. A kedves hívek ebben is kifejezték elköteleződésüket és mélységes hitünket az Oltáriszentség iránt. Hálás szívvel köszönjük meg mindenkinek, akik a virágszirmok gyűjtésében, a sátrak valamint a virágszőnyeg elkészítésében segítettek.

Képek...

Elsőáldozás

 
2009. június 10-én, vasárnap az ünnepi szentmise keretében 18 gyermek vette először magához az Úr Jézus Szentséges Testét és Vérét. Ahogyan Papp Péter atya mondta ünnepi homíliájában: "Az elsőáldozás nem a leáldozás alkalma, hanem kezdete az elmélyült Jézus és ember kapcsolatának. Ebben a szentségben az ember elköteleződik a mindeneket szerető és elfogadó Jézus mellett, aki szeretetét annyira megosztja velünk, hogy saját magát adja eledelül számunkra." A Szentmise után terített asztal várta a gyermekeket. Hálás szívvel köszönjük meg a kedves szülőknek, Levente atyának, Péter atyának, hitoktatónknak: Piroskának, valamint kántorunknak: Baloghné Erzsikének, sekrestyésünknek: Molnár Ignácné Klárikának és természetesen mindenkinek, akik bármilyen formában segítettek a gyermekek felkészítésében, illetve az ünnep méltó megünneplésének előkészítésében és lebonyolításában. A Mindenható Isten áldja meg életüket és fizesse meg munkájukat!
Élelmiszeradomány

 
2009. június 3-án és 4-én délután 16:00-18:00 -ig közel 200 család részére osztott ki a Karitász helyi csoportja több, mint 1 tonna élelmiszeradományt.
Ezzel is kifejezõdik Isten irántunk való szeretete, miszerint: Isten a Szeretet. Deus caritas est. Így kézzelfoghatóvá válik a Szeretet misztériuma. Hálásan megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik az adományok szétosztásában részt vettek. Isten áldja meg életüket.

Képek...

A debreceni Kodály kórus koncertje

 
2009. június 4-én, délután 16:00-kor temlomunkban koncertet adott a debreceni Kodály kórus. A koncert aktualitása a Kálvin-év, amelynek alkalmából több helyen, köztük a Polgári Római Katolikus Templomban is fellépett az énekkar. A tartalmas koncert mindannyiunk testi és lelki felüdülését szolgálta, amiért köszönetet mondunk a szervezõknek és természetesen a Kodály kórusnak.

Képek...

Tridenti rítusú Szentmise

 
2009. május 28-án, délután 17:00-kor ünnepi Tridenti rítusú Szentmisét celebrált Papp Péter atya Kálvária-kápolnában. A teljesen megtelt kápolnában nemcsak egy õsi rítus felidézése történt, hanem elsõsorban Jézus Krisztus keresztáldozatának tiszta, tradicionális méltó megünneplése. A Szetnmise végén Szent XIII. Leo pápa rendelkezése értelmében elimádkoztuk a Szent Mihály arkangyalhoz szóló imádságot is, amely hatalmas lelki fegyver a sátán támadásaival szemben minden Istenben bízó ember számára. A Szentmisét a Lorettói Litánia követte. Természetesen az õsi hagyományos rítus megismerésére lehetõség nyílik minden csütörtök este, hiszen ezen alkalmakkor van Tridenti Szentmise a templomban. Az õsi rítussal kapcsolatban bõvebb ismereteket szerezhetnek a következõ internetes oldalakon:

www.katolikus-traditio.hu
www.katolikus-honlap.hu
www.tarzicius.hu

Képek...

Szentlélek váró ájtatosság

 
"Amikor beteltek Pünkösdnek (Pentecostesnek, vagyis az Ószövetségben már előre jelzett ötvenes számnak) napjai, az apostolok mind együtt voltak ugyanazon helyen; zaj támadt hirtelen az égből, mint a heves szélvész... és beteltek Szentlélekkel." (ApCsel 2,1 - 11.).
Krisztus tehát teljesítette ígéretét: "Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót küld nektek..." A Szentlélek elküldése teljesíti ki a Húsvét ünnepét, mert Húsvét hatásai csak Pünkösd után a Szentlélek által kezdhettek érvényesülni. A Szentlélek a harmadik isteni Személy, az Atyát és Fiút összekötő személyesült Szeretet. Az isteni végrehajtó, megvalósító erő különleges hordozója. Ezért méltán játszik kiemelkedő szerepet a Krisztus által megszerzett megváltás érvényesítésében, az emberekhez való közvetítésében, vagyis a megszentelés művében.

Tovább | Képek...

Kirándulás Egerben

 
2009. május 9-én, szombaton a polgári hittanos gyermekekkel és néhány segítő felnőttel együtt elindultunk, hogy egy szép napot eltöltsünk tartalmasan.
Reggel 8:00-kor indultunk Egerbe autóbusszal. Itt megnéztük a Szemináriumot, amelynek kápolnájában Szentmisén vettünk részt. Ezután megtekintettük a Bazilikát, majd fagyizás és vásárlás következett. Ezt követően elindultunk Egerszalókra, ahol finom ebéddel fogadtak minket, majd megtekintettük a templomot, utána játékra is sor került. 15:30-kor indultunk visza Polgárra. nagyon szép és tartalmas kirándulás volt, aminek célja az volt, hogy még jobban közösséggé formálódjanak fiataljaink, hittanosaink. Hálásan megköszönjük Levente atyának, Péter atyának, a Karitász csoport tagjainak és mindazoknak, akik a kirándulás megszervezésében, illetve lebonyolításában segítettek. A Mindenható Isten áldja meg életüket!

Képek...

Bérmálás

 
2009. május 3-án a polgári Nagyboldogasszony  templomban Dr. Seregély István nyugalmazott érsek atya 24 jelöltnek kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Ezennel megkapták a Szentlélek 7 ajándékát, amelyekkel felvértezve a világosság gyermekeikként tehetnek tanúságot a világban. Az érsek atya ünnepi homíliájában kiemelte, hogy ezek a fiatalok nem sokára mint a keresztény hit felnőtt tanúságtevő tagjai átveszik majd az idősek helyét, mind a családi, mind pedig a társadalmi élet irányításában. Hangsúlyozta, hogy Krisztus számít a lelkesedésükre, a hitükre, a hűségükre és állhatatosságukra. A bérmálás kiszolgáltatásakor mindenkihez külön személyes jótanáccsal fordult. Jó Pásztor vasárnapján megnyugtató volt látni, hogy az érsek atya, mint pásztor ismeri övéit és mindenkihez van egy-egy személyes intelme. Miután a bérmálkozók elteltek a Hét Ajándék Lelkével, ők is kifejezték köszönetüket és hálájukat az Érsek atyának, papjaiknak és hitoktatójuknak. Örülünk, hogy a mai napon ennyi sok ember részesült az ajándékozás örömében! Kívánjuk a megbérmáltaknak, hogy őket ne fenyegesse az a veszély, amely általában a jelölteket: tudni illik, hogy „kibérmálkoznak” az egyházból. Mi is számítunk tanúságtevő hitükre!

Képek...

Húsvét

 
Az esti szentmise utáni oltárfosztás már Jézus Krisztus elfogatására emlékeztet, valamint arra, hogy tanítványai mind elhagyták őt. Ilyenkor az oltáriszentséget egy külön berendezett helyen őrizzük. Ünnepélyesség nélküli szentségimádást tartunk, hiszen az Úr Jézus ezen az estén kérte tanítványait, hogy virrasszanak és imádkozzanak vele együtt. Nagycsütörtöktől nagyszombatig elhallgatnak a harangok és a csengő helyett is kereplőt használunk.

Tovább...

Nagyböjti bibliai esték
Elmélkedés Papp Péter atyával 
2009. április 3-án került sor a Nagyböjti Bibliai Esték elmélkedéssorozat befejező részére. Papp Péter atya a kereszt jelentőségét hozta emberközelibbé János evangéliuma alapján. A keresztet nem elkerülni kell, hanem Isten segítségével elfogadni és hagyni, hogy Jézus adjon neki értelmet. Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy ne gondolnánk Isten nagylelkűségére, illetve az erre adott válaszunkra. Örök érvényű tény: csakis halál után van feltámadás. Tehát a halál és a feltámadás összetartoznak. Minden emberi élet, bármilyen szenvedést is tartalmaz, értékes. Hiszen a szenvedő emberben az Elhagyott Jézus van jelen. "Amit a legkisebbek közül eggyel is tettetek, velem tettétek." Merem-e felfedezni a szenvedőkben Jézust? Én mennyire merem segítségül hívni Jézust, aki az én Cirenei Simonom?


Nagyböjti bibliai esték
Elmélkedés Dr. Hankovszky Béla tábori lelkész őrnaggyal  
A templom megtisztításának történetéről Dr. Hankovszky Béla tábori lelkész őrnagy  beszélt a bibliai esték keretében. Felhívta a figyelmet arra, hogy az evangéliumnak ezt a jelenetét nem szabad csupán alkalmazni morális szempontokat figyelembe véve, hanem a mélyebb teológiai értelmét kell megértenünk. A templom megtisztítása egy prófétikus cselekedet, amellyel Jézus Isteni hatalmát mutatja be. Az elmélkedés során az atya művészettörténeti szempontból képekkel is illusztrálta ezt a teológiai igazságot, amelyek nagyon szépen kifejeződtek az elmúlt évszázadok művészi alkotásaiban.


Lelki adatptálás

 
„Ó Mária, ki új világ hajnala és az élők anyja vagy, Rád bízzuk az élet ügyét.” (II. János Pál pápa)

A lelki adoptálás gondolata Fatimából származik. Hazánkban az 1995. évi lengyelországi gyalogos zarándoklat résztvevői közvetítésével jutott el az ima.

Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák ezrei tépelődnek azon, hogy világra szüljék e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek, egy- két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket.
Ki győzi meg a félénkeket?
Ki tartja vissza a már elszántakat?
Az Úr Jézus mondta: „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.”       (Jn 14,14)

Tovább...

Nagyböjti bibliai esték
Elmélkedés Seregély István érsek atyával

 
Érsek atya - visszatérő vendégünk - a Szamária asszony történetét mutatta be nekünk, amelyben látható, hogyan közeldik Jézus a pogányokhoz. Az asszony hite jel mindenki számára, hogy elfogadja az üdvözítőt. Jézus kifejti, hogy mindenkihez jött, nemcsak a zsidókhoz. Így küldetése egyaránt szól a pogányokhoz is. Érsek atya elmondta szentföldi élményeit is, amellyel még inkább megérthettük, hogyan is történt a Szamáriai asszonnyal való találkozás.

Képek...

Nagyböjti bibliai esték
Elmélkedés Ferenczi Richárd atyával

 
Nagy öröm volt a hívek számára, hogy hallhatták másik saját papjukat, Ricsi atyát, aki a Kánai mennyegző történetén keresztül hozta közelképbe Jézusnak irántunk való gondoskodását. Jól tudjuk, hogy Jézus az Oltáriszentségben nekünk adja önmagát. Ezt a gondoskodását jelzi előre, amikor a vizet borrá változtatja. Jelen esetben gondoskodik az emberek boldogságáról. Itt egy lakodalmi örvendezésről, az Utolsó Vacsorán pedig a Megváltásunkról gondoskodik.

Képek...

Nagyböjti bibliai esték
Elmélkedés Bökő Péter atyával

 

Kereső ember
(Jn 3,1–21 margójára)

Lelkipásztorként gyakran végzek temetési szolgálatot. Amire a gyászolók különösen is odafigyelnek, hogy a lelkipásztor hogyan is jellemzi az elhunytat:Jó apa volt, becsületes munkás… Egy méltatásban ezt mondtam: „Kereső ember volt.” Mit is jelent, ez a keresés?

Tovább...

Betegek szentmiséje

 
2009. február 15-én, az ünnepi Szentmise keretében beteg testvéreink számára lehetőség nyílt a Betegek szentségének felvételére. Jól tudjuk, hogy Szent Jakab apostol felhívja a figyelmet, hogy aki beteg a közösségben, ahhoz hívják el az egyház papját, imádkozzanak felette, kenjék meg olajjal. Ez a beteg üdvére válik. (vö.: jak 5, 14-15) Természetesen csak azok részesülhetnek a Betegek szentségében akik betöltötték 60. életévüket, vagy súlyos betegségben szenvednek, vagy pedig súlyos operáció előtt állnak. Imádkozzunk beteg testvéreinkért, hogy szenvedéseiket, betegségeiket türelemmel, Krisztusból erőt merítve tudják eviselni.

Képek...

Keresztény bál

 
2009. február 14-én, szombaton este 19:00-kor kezdtük el jótékonysági keresztény bálunkat. Körülbelül 200-an vettek részt, akik jól érezték magukat. A bált műsorral nyitottuk meg, amelyben fellépett a Gimnasztráda, valamint a Tisza Színjátszó kör. A zenét az Éjszakai Műszak biztosította. A finom ételek mellett a jókedvet az értékes tombolanyeremények, valmaint a táncos mulatság is meghozta, ami másnap hajnali 3:00-ig tartott. Ezúton mondunk köszönetet az egyházközség Karitász csoport tagjainak a szervező munkáért, az adományozóknak, valamint mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak, hogy a bálon mindenki egyaránt jól érezze magát. A Mindenható Isten áldja meg életüket!

Képek...

MUKI farsang

 
2009. február 7-én, (Szombaton) délután 14:00-kor kezdődött a Művelődési Házban a MUKI Farsang. Több, mint 100 gyermek vett részt szüleivel együtt, hogy egymás és a saját farsangi műsoraikkal megörvendeztessék egymást. Volt tánc, ének és paródia. A műsorok után lehetőség nyílt egyénileg is megmutatni, hogy ki mennyire fantáziadús jelmezben jelenik meg. Ezt követően pedig szendvics és tea várta a gyermekeket és a felnőtteket. Hálásan megköszönjük a szervezőknek és a segítőknek a munkájukat és áldozatvállalásukat.

Képek...

Ökumenikus imaóra

 
2009. január 15-én 17:00-kor kezdődött az ökumenikus imaóra a református templomban, ahol a szolgálatot teljesítő Linczenbold Levente plébános atyát és Papp Péter káplán atyát Szabó Éva lelkésznő látta vendégül. A közös imaórán Papp Péter hirdetett Igét, amelyben kifejtette: Ha a bűnös vámos lelkületével alázatosan szólítjuk meg az Atyát, akkor észrevesszük másokban is az Istent. Így lesznek közös pontjaink más vallású embertársainkkal.Másnap, 16-ás este a katolikus templomban jöttek össze a kedves hívek, hogy folytassuk a közös pontok megtalálását.

Képek...