NyitĂłlap
HĂ­rek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
ArchĂ­vum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
ÉVES BESZÁMOLÓ a Mária Légió 2009 évi szolgálatáról
A 2009. évi légiós tevékenységünkről az alábbiakban adok tájékoztatást.
Az elmúlt évben szolgálatunkat 12 aktív és 20 fő segítő imádkozó taggal végeztük.
Aktív tagjaink száma két fővel csökkent. Egyik testvérünk segítő imádkozóként folytatja szolgálatát, a másik pedig egészségi állapota miatt lépett ki. Aktív tagjaink közül 3 fő praetoriánus tag, a segítő imádkozók közül 1 adiutor (adjutor) tag folytatja – a 2008. január hóban megkezdett – nagylelkű szolgálatát, a papi zsolozsma imáját.

Bár létszámunk csökkent, de töretlen hittel és szeretettel követjük Máriát, mindent Vele és Általa teszünk, vezetésével mentjük a lelkeket. Apostolkodásaink mellett imádkozunk, és zarándok utakra járunk. Minden, a már korábban ismertetett apostolkodásainkat, légiós szolgálatunkat ebben az évben is folytattuk.

Továbbra is végezhetjük a legszentebb szolgálatot, Istennek hála, betegeket, időseket áldoztatunk, betegeket látogatunk, lelki beszélgetéseket folytatunk, részt veszünk plébániánk programjaiban, plébánosunk –Levente atya- igénye szerint szervezünk, nyilvántartást  vezetünk, napra készen tartjuk az ünnepi zsolozsmát.

Lelki olvasmányokat, katolikus kiadványokat terjesztünk és ajándékozunk (Új Ember, Keresztény Élet, Szeretet újság, Kalendárium, naptárak, plébániánk egész éves programjait tartalmazó falinaptárokat, imákat, stb.)

A 2008. október hónapban megkezdett vasárnapi zsolozsmát, lelkipásztoraink vezetésével folyamatosan imádkozzuk a szentmise előtt.

2009. júniustól a Szentatya által meghirdetett „Papság évében” ugyancsak minden vasárnapi szentmise előtt imádkozunk papjainkért a plébánosunk segítségével összeállított gyönyörű imákkal „Krisztus hűsége, a papok hűsége”, „Imádkozunk velük és értük is” jelmondattal.
Temetés előtt imádkoztunk az elhunyt Rózsafüzér tagok lelki üdvéért. Légiós tagjaink öt imacsoportot vezetnek, ebből kettő havi, engesztelő, három pedig hetente kerül megtartásra. A Rózsafüzér társulat két vezető tagja is légiós tagunk. Sajnos a minden imában résztvevők megöregedtek, a fiatalabb korosztályból pedig nincs utánpótlás.

Január hónapban megszületett az első légiós kisbabánk- Danika- Marika testvérünk ötödik gyermekeként, akinek világra jötte számunkra is nagy örömet jelentett. Január hónapban részt vettünk az Ökomenikus imaesteken. Február 11-től vezetésünkkel templomunkban végeztük a Lourdes-i kilencedet. Márciusban szerveztük a lelki adoptálást, melyet plébánosunk felkarolt, és a szentmisékben hirdették. A lelki adoptálás fogadalomtételére Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén- március 22-én- a szentmise keretében került sor, ahol 82 testvérünk vállalta az imát. Természetesen minden légiós testvérünk közöttük volt. Ugyanezen a napon 9 testvérünk újította meg fogadalmát az ACIESEN, 3 testvérünk pedig itthon.

A nagyböjti időszakban minden pénteken részt vettünk a keresztúti ájtatosságokon és az azt követő lelkigyakorlatokon. Mindkettőre szerveztünk résztvevőket is. Lelki beszélgetéseink a húsvéti szentgyónás elvégzésére buzdítottak. Az első heti Keresztút imáit légiós testvéreink imádkozták- a Levente atya által írt gyönyörű keresztúti elmélkedéssel- „Könyörülj rajtunk! Jézussal a keresztúton” című imafüzetből.

Nagyszombaton a Szent-sírnál egy órán át zsoltárokat imádkoztunk.
Május hónapban vezettük a Szentlélek váró ájtatosságot, imádkoztunk a Szentlélek hét ajándékáért.

Június 14.-én, Úrnapjára, Isten dicsőségére és mindnyájunk örömére a szokásos 4 gyönyörű oltár elkészítése mellett- Levente atya szervezésével első ízben készítettünk templomunk köré virágszőnyeget, mintegy 130 métert, melyből 53 métert mi légiósok készítettünk. A virágszőnyeg felépítése úgy történt, hogy egy szakasz különféle zöld növényzetből lett kirakva, melyet élő virágokkal és szirmokkal díszítettünk, a következő szakasz egy kép volt és ez ismétlődött végig a templom körül. Mi 8 féle képet készítettünk a következők szerint:

  1. kép „Jézus Szíve” apró piros rózsákból, szirmokból, fehér kontúrral.
  2. kép „Szent Keresztfa”, ugyanolyan virágokból, mint a szív.
  3. kép „Kehely”, sárga virágból, felette Oltáriszentség fehér virágból.
  4. kép Mária nevének kezdőbetűje az „M”, amely minden kép közül a legszebb volt. Fehér liliomfejekből kirakva, kék virággal, amely a palástot szimbolizálta és rezgő virággal körbe véve. Így próbáltuk megmutatni Mária tisztaságát, szépségét, szeretetét, légies, áttetsző gyönyörűségét és állandó jelentétét az Ő Szent Fia mellett.
  5. képünk az alfától az omegáig, a kezdet és a vég fehér virágból.
  6. képünk a nap és sugarai, sárga, vörös virágokból,
  7. újra „Jézus Szíve” piros virággal,
  8. képünk pedig Jézus neve: Pax fehér virággal és piros háttérrel.

A virágokat már hetekkel előtte gyűjtöttük, de csak szombaton délután szedtük le. Vasárnap hajnali 3kor kezdtünk Istenhez fohászkodással és délelőtt 9-ig dolgoztunk. Mindezek készítése alatt csodálatos lelki élményben részesültünk, a lelki öröm, boldogság és kegyelem csodájában. Hálát adtunk a jó Istennek, Máriának és megköszöntük Levente atyának, hogy részünk lehetett ebben a magasztos eseményben. És ami még külön kegyelme volt az Úrnak, hogy a körmenet során egy szirom sem mozdult el a helyéről, mintha Levente atya a levegőben lépdelt volna.

Július hónapban zarándokúton vettünk részt Szentkúton. Zarándokoltunk a Gyöngyösi Fájdalmas Anya búcsúra valamint filiáink templombúcsúin is részt vettünk. (Újtikos, Görbeháza, Tiszadob)
Október hónapban 3 papi sírt tettünk rendbe, mivel légiónk elvállalta, hogy az Egyházunkhoz tartozó gondozatlan sírokat ápolja.

Az adventi időben lelkibeszélgetéseink a karácsonyi szentgyónásra irányultak. Minden alkalmat igyekeztünk megragadni, hogy embertársainkat megszólítsuk.
December 8.-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén mintegy 30-an csatlakoztunk a felhívásra és imádkoztuk a négy rózsafüzért.

Segítő imádkozó testvéreinkkel jó kapcsolatot tartunk, szeptember hónapban jól sikerült, jó hangulatú összejövetelt tartottunk, melyen Levente atya is velünk volt. Névnapjukon köszöntjük őket, megköszönjük imáikat.

Többször mondattunk szentmiséket Jézus és Mária szentséges Szívének, alapító, elhunyt és segítő imádkozó tagjainkért, papjainkért, hálát adva Istennek.
Lelkünk növekedéséről, töltekezéséről is gondoskodunk: lelkigyakorlatokon veszünk részt, hétközi szentmisére járunk, Szentségimádáson, májusi litánián, októberi ájtatosságon, hajnali szentmiséken veszünk részt, gyakori áldozók vagyunk. Olvassuk a Szentírást, a Tökéletes Mária-tisztelet művet és más hasznos lelki olvasmányokat is.

2009 évben is kegyes volt hozzánk Mária, Légiónk királynője, mert segítségével három idős testvérünket sikerült hosszabb idő kihagyása után visszavezetni az Úrhoz, három légiós társunk által.

Hálát adunk a Jó Istennek és a Boldogságos Szent Szűznek és megköszönjük a Mária Légió vezetőinek, hogy az elmúlt évben is végezhettük légiós szolgálatunkat.
Megköszönjük plébánosunknak, Levente atyának és lelki vezetőnknek, Péter atyának, hogy támogatnak, irányítanak minket és számítanak szolgálatunkra.
Beszámolómat egy karácsonyi Himnusz utolsó versével fejezem be, melyet Jézus születése napján az ünnepi zsolozsmában imádkoztunk:

„Jézus, magasztal énekünk,
Ki Szűztől születtél nekünk:
Atyádat és Szentlelkedet,
Örökre dicsérjük Veled.”
Amen

Polgár, 2010. február 18.                                                          Mária Légió Praesidium elnöke